Tutkintojen perusteet

Ammatillinen peruskoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Koulutus edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

Opetushallitus ylläpitää tutkintojen perusteita, joiden mukaan oppilaitos on laatinut alakohtaiset opetussuunnitelmiksi (yhteinen osa ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat). Opetussuunnitelmat ohjaavat ammattiopiston opetus- ja kasvatustehtävää. Niihin on kuvattu ne koulutuksen tavoitteet, joihin ammattiopiston toiminta perustuu.

Kouvolan seudun ammattiopiston tutkintojen perusteiden yhteinen osa määrittää ammattiopiston pedagogista toimintaa.

Alakohtaiset opetussuunnitelmat:

Kulttuuriala

Luonnontieteiden ala

Luonnonvara- ja ympäristöala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tekniikan ja liikenteen ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - VALMA