VETO-TOP2

     Koordinaattori: Kouvolan seudun ammattiopisto

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Verkostohankkeen tavoitteena on:

  • Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä oppikoulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen. Laatukulttuurin kehittäminen ja laadun jatkuvan parantamisen varmistaminen.
  • Vahvistaa opiskelijoiden osallistumista laadun arviointiin
  • Arvioida työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua, tunnistaa ja löytää hyviä käytänteitä työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaan.
  • Luoda kullekin kumppanille oma sekä verkoston yhteinen kehittämissuunnitelma työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan parantamiseksi pohjautuen vertaisarvioinnin tuloksiin
  • Hyödyntää vertaisarvioinnin tuloksia ja tunnistaa työpaikalla järjestettävästä oppimisesta kerättävän palautteen hyödyntämisen kriittiset pisteet.
  • Kehittää hankkeessa verkostolle soveltuvaa vertaisarvioinnin prosessia ja mallintaa arvioitu prosessi. Vakiinnuttaa hankkeessa toteutetun vertaisarvioinnin toimintamalli (seuraavat hankekaudet)
  • Hyödyntää muiden laatuverkostojen hyviä käytänteitä

Rahoittaja:

Yhteystiedot:
hankevastaava Taru Horppu, p. 020 615 1345, taru.horppu@ksao.fi

hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu@ksao.fi