biosampo-rgb.gif

Biosampo-hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun kilpailukykyä ja Kaakkois-Suomen ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistavoitteita. Hanke on koulumaailman suurimpia hankkeita ja sen kokonaiskustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. EU:ssa on asetettu haasteelliset tavoitteet uusiutuvan energian ja bioenergian lisäämiseksi. Biosampo-hanke vastaa bioenergian lisäystavoitteisiin koulutus- ja T&K-sektorilla.

Kouvolan seudun ammattiopiston Luonnonvaran toimipisteeseen on rakennettu bioenergia-alan koulutuskeskus, jossa aloitettiin bioenergia-alan aikuiskoulutus maaliskuussa 2010. Käytännönläheisen koulutuksen toteuttamiseksi keskukseen on rakennettu monipolttotekniikkaan perustuva CHP-laitos.

Maaseudun toimijat saavat energiaomavaraisuuden ohella mahdollisuuden energiayrittäjyyteen eli ylijäämäsähkö voidaan myydä valtakunnan verkkoon. Pienten hajautetun bioenergian tuotantolaitosten on toimittava monipolttoaineperiaatteella ja raaka-aine on saatava läheltä, jotta toiminta on järkevää.

Suomessa ei ole vastaavaa alan koulutusta. Bioenergiasähkön ja lämmön tuotannon koulutusta tulee olemaan kolmen tasoista: suorapolttomenetelmän käyttäjäkoulutus bioenergialaitoksen työntekijöille, käyttöpäällikön koulutus sekä lähienergiayrittäjäkoulutus. Suunnitelmissa on myös liittää bioenergian tuotantoon tähtäävä koulutus maaseutualan nuorisoasteen peruskoulutukseen.

Hankkeen yhteistyökumppaneina on eri yrityksiä, mm. AKV-Group Oy. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen myönsi Etelä-Suomen lääninhallitus.

Lisätiedot:

koulutussuunnittelija Pertti Lindroos, p. 020 615 8724

projektivastaava Juha Solio, p. 020 615 8815 

 

Lisätietoa koulutuksesta
Koulutuksen sisältö ja toteutus

soliohintikkabio.jpg
Biosampo-erillishankeen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa
kättä paiskaavat AKV Groupin hallituksen pj. Juhani Hintikka (vas.) ja KSAO:n projektipäällikkö Juha Solio.

  
 

Ajankohtaista hankkeessa

 

   Biosampo in English

 eu.gif vipuvoimaaeu_cmyk.gif