Kehittämistoiminta

Kehittäminen on tärkeä osa Kouvolan seudun ammattiopisto KSAOn toimintaa. Tähän meillä on työkaluna oma kehittämisyksikkö, jossa työskentelee 15-20 henkeä projektien määrästä riippuen. Toteutuksessa on jatkuvasti runsas 20 ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tähtäävää projektia.

Kehittämisyksikön oman henkilöstön lisäksi projekteissa on mukana myös opettajia ja kouluttajia, jotka oman työnsä ohessa kehittävät ammatillista opetusta ja -koulutusta. Heitä kaivataan toimintaan myös koko ajan lisää, sillä tiivis vuorovaikutus opettajien ja kouluttajien kanssa on kehitystyössä ja sen tulosten käyttöönotossa ensiarvoisen tärkeää.

Ammatillinen koulutus on nykyisin paljon muutakin kuin mitä sen on menneinä vuosikymmeninä ajateltu olevan. Toki yhä edelleen tavoitteena on kouluttaa työvoimaa alueemme ja joillain aloilla koko valtakunnan tarpeisiin, mutta se ei eteenpäin katsovalle ja uusiin haasteisiin tarttuvalle ammattiopistolle riitä. KSAO haluaakin olla vahvasti mukana uuden kehittämisessä. Toisiaan seuraavien rakennemuutosten vähentäessä alueellamme työpaikkoja, KSAO:lla on valmiutta ja halua luoda yhdessä työelämän kanssa uutta katoavan tilalle. Oppilaitoksellamme onkin hyvä maine uusien koulutusavausten kehittäjänä.

Kun mieleesi tulee ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyvä hankeidea, niin vastaa tähän kyselyyn tai lähetä postia asko.jaakkola@ksao.fi

Käynnissä olevista hankkeista voit lukea lisää allaolevista linkeistä:

Business-Akatemia
Digiloikka
Energiaopintojen elinkaaripolku
Carry on
HelliTalent

JOPO ja YOP
KOHOPS
KOPSO
ME2, Mallia Euroopasta 2
Opit työssä
OpsoDiili
OSAAJA luo uutta
OTT 1, Osaaminen työelämätaidoiksi

Siltaopinnot Kouvolassa
SOSMET-työskentelemällä tutkinto

Tasa-arvoista oppimista 24/7
TOP- KSAO
TYÖIKÄ - Työtä kaiken ikää

Valmaksi - verkostoituen, vahvistaen, valmentautuen
Veto-REF


Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Asko Jaakkola p. 020 615 8802
     
PROJEKTIVASTAAVAT    
TKI-Energiakeskittymä -kädet ja aivot yhdessä Juha Solio p. 020 615 8815
Energiaopintojen elinkaaripolku Tomi Höök p. 020 615 5868
 

Helli-Talent
TOP-KSAO
Carry on
OTT1, Osaaminen työelämätaidoiksi
ME2, Mallia Euroopasta 2

 

Tuula Ritvanen

 

p. 020 615 7042

BusinessAkatemia
Joustavat opintopolut


Antti Hieta

p. 020 615 6346
 
OpsoDiili Jaana Ahola p. 020 615 5563
     
Opit työssä   p. 020 615 5478
TOPJOPO, Osaaja luo uutta Ari Rapo p. 020 615 6386
SOSMET, työskentelemällä tutkinto Sini Javanainen p. 020 615 5903
Duuniohjaaja Milla Seppälä p. 020 615 5152
TYÖIKÄ - Työtä kaiken ikää Sini Javanainen p. 020 615 5903
     
PROJEKTIASSISTENTIT    
  Paula Filppu p. 020 615 5508
  Taru Horppu p. 020 615 1345

KV-KOORDINAATTORI

Auli Haapajärvi p. 020 615 8809
     

 

Duuniohjaaja