Erityinen tuki

KSAOssa opiskelijalla on mahdollisuus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea ja tukitoimia.

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan erityisen tuen päätös ja tukitoimisuunnitelma osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Kouvolan seudun ammattiopistossa erityistä tukea tarvitseva opiskelija opiskelee integroituna eli samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijalle annetaan erityisen tuen tukitoimia jotka auttavat opiskelijaa selviytymään oppimisen ja opiskelun esteistä. Tukitoimet voivat olla esim. eriyttäviä tehtäviä, yksilöllistä ohjausta tai opintopajatoimintaa.

KSAOssa voi opiskella kahdessa opintopajassa:
Duunipaja, UK 85 toimipisteessä. Toiminnassa painottuvat pitkäkestoinen ohjaus, elämänhallintaan liittyvä tuen tarve ja työelämätaidot.

YTO-paja, UK 44 toimipisteessä. Toiminnassa painottuvat lyhytkestoisempi ohjaus, täsmätuki yksittäisille opiskelijoille ja myös isommille ryhmille.

Erityiseen tukeen liittyvistä asioista voit keskustella
erityisopetuksen koordinaattori Tarja Vuorelan kanssa

puh. 020 615 5804.