Opiskelu ammattiopistossa

Ammatillinen peruskoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Koulutus edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Opetushallitus ylläpitää valtakunnallisia tutkintojen perusteita, joiden mukaan oppilaitos on laatinut opetussuunnitelmat. Lisätietoa opiskelusta ammattiopistossa löydät opiskelijan oppaasta.

Kouvolan seudun ammattiopiston arvot
Toimintaamme ohjaavat KSAOn yhteiset arvot. Kaikki yhteisön jäsenet sitoutuvat arvojen mukaiseen toimintaan sekä oppilaitoksessa että oppilaitoksen ulkopuolelle suuntautuvassa toiminnassa. KSAOn arvot ovat
avoimuus, kehittyminen ja yhteistyö.

Yhteyshenkilösi
Opintosihteerit antavat tietoa opiskelumahdollisuuksista ja -vaihtoehdoista sekä tukimahdollisuuksista sekä auttavat  opiskelijoita käytännön asioissa. Opintosihteereiltä saa myös opiskeluun liittyvät todistukset ja lomakkeet. Kelan internetsivuilla voi täyttää opintohakemuksen sähköisesti.

Opinto-ohjaajat auttavat sinua opintojesi suunnittelussa sekä uranvalinta- ja jatkokoulutusasioissa.

Kuraattori tukee sinua opinnoissa sekä auttaa toimeentuloon, asumiseen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa.

Tekniikka ja palvelut, Kouvola
Opintosihteerit
Tarja Mäkelä, puh. 020 615 5878
Päivi Kampe, puh. 020 615 5876

Opinto-ohjaajat
Kristina Ström puh. 020 615 8120

Satu Hohti puh. 020 615 8825
Reijo Salin puh. 020 615 5866

Kuraattori Jaana Valkjärvi puh. 020 615 8199
Kuraattori Heli Varis puh. 020 615 8707

Terveydenhoitaja Maria Mentu-Härkönen puh. 020 615 8018


Asuntolanhoitaja  Heidi Lehtinen puh. 020 615 8198


Kulttuuri ja tekniikka
Opintosihteeri
Pirjo Junni puh. 020 615 5877

Opinto-ohjaajat

Irina Grishankova puh. 020 615 8101

Reijo Salin puh. 020 615 5866

Kuraattori
Kaija Honkavaara puh. 020 615 8808


Terveydenhoitaja
Ninni Pekkalin puh. 020 615 1364

 

Liiketalous
Opintosihteeri
Johanna Pitkänen puh. 020 615 8848

Opinto-ohjaajat
Kati Pakkala puh. 020 615 8102

Kristina Ström puh. 020 615 8120

Kuraattori
Kaija Honkavaara puh.
020 615 8808

Terveydenhoitaja
Tuula Levänen
puh. 02061 57930

Luonnonvara
Opintosihteeri
Ulla Tuominen puh. 020 615 5962

Opinto-ohjaaja
Satu Hohti puh. 020 615 8825


Kuraattori
Kaija Honkavaara puh.020 615 8808

Terveydenhoitaja
Sirpa Tähtinen-Mattila
puh. 020 615 7960

Asuntolanhoitaja Eija Mäkelä puh. 020 615 8827
 

Sosiaali- ja terveys
Opintosihteeri
Sinikka Haaparanta puh. 020 615 8181

Opinto-ohjaaja
Pietari Paasonen puh. 020 615 8156


Kuraattori
Heli Varis puh. 020 615 8707

Terveydenhoitaja
Anna Ilonen  puh. 020 615 1366