OPISKELU AMMATTIOPISTOSSA

Ammatillinen peruskoulutus antaa opiskelijalle laaja-alaiset
ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja

erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän
ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.
Koulutus edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä
itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.
Opetushallitus ylläpitää valtakunnallisia tutkintojen perusteita,
joiden mukaan oppilaitos on laatinut opetussuunnitelmat.
Lisätietoa opiskelusta ammattiopistossa löydät opiskelijan oppaasta.

Opinto-ohjaajien ja
uravalmentajien tiedot löydät
täältä.

Kouvolan seudun ammattiopiston arvot
Toimintaamme ohjaavat KSAOn yhteiset arvot. Kaikki yhteisön jäsenet sitoutuvat arvojen mukaiseen toimintaan sekä oppilaitoksessa että oppilaitoksen ulkopuolelle suuntautuvassa toiminnassa. KSAOn arvot ovat Vastuullinen yhteistyö, Rohkea uudistuminen,  Luotettavuus ja turvallisuus, Tavoitteellisuus ja tehokkuus.

Yhteyshenkilösi
Opintosihteerit antavat tietoa opiskelumahdollisuuksista ja -vaihtoehdoista sekä tukimahdollisuuksista sekä auttavat  opiskelijoita käytännön asioissa. Opintosihteereiltä saa myös opiskeluun liittyvät todistukset ja lomakkeet. Kelan internetsivuilla voi täyttää opintohakemuksen sähköisesti.

Opinto-ohjaajat auttavat sinua opintojesi suunnittelussa sekä uranvalinta- ja jatkokoulutusasioissa.

Kuraattori tukee sinua opinnoissa sekä auttaa toimeentuloon, asumiseen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvissä asioissa.

YHTEYSTIEDOT toimipisteittäin

Utinkatu 44

Utinkatu 85

Kopterikuja 65 (Utti, lentokoneala)

Kauppakatu 1-3 (Kuusankoski, terveys- ja hyvinvointialat)