KSAO on mukana urheiluakatemiassa

Kouvolan urheiluakatemian tavoitteena on edistää ja tehostaa eri urheilulajien parissa toimivien nuorten mahdollisuuksia kehittyä huipulle ja samalla huolehtia harjoittelun ja koulunkäynnin vaatimusten yhteensovittamisesta ja turvata täysipainoinen opiskelu.

Käytännössä tämä tarkoittaa opintojen rytmittämistä niin, että opiskelijalla vapautuu aikaa täysipainoiseen harjoitteluun esim. kahtena aamuna viikossa. Kun opiskelija on hyväksytty urheiluakatemiaan ja saanut toisen asteen opiskelupaikan, hänelle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Urheiluakatemiassa on mukana runsaat 130 opiskelijaa lähes kahdestakymmenestä lajista. KSAOn opiskelijoita heistä on runsaat kolmekymmentä.

Urheiluakatemiaan haetaan yhteishaun yhteydessä maaliskuussa. Hakemuksen ja lisätietoa saat Kymenlaakson liikunta ry:n nettisivuilta www.kymli.net.

Urheiluakatemian esite
Toimintasuunnitelma