Erityisopetus

Erityisopetuksen tehtävänä on turvata opiskelijalle opinnoissa riittävät tukitoimet ja ohjaus. Kouvolan seudun ammattiopistossa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Tällöin opiskelijalle voidaan antaa erityisopetusta integroituna muuhun opetukseen esim. eriyttävinä tehtävinä, pienryhmässä tai yksilöllisenä opetuksena ja ohjauksena.

Erityisopetuksen käytännön toteutuksesta huolehtivat ryhmänohjaajat, opettajat, erityisopettajat, alojen erityisopetusvastaavat ja opinto-ohjaajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa.

Erityisopetuksen tarpeesta voit keskustella erityisopetuksen koordinaattori Tarja Vuorelan,
puh. 020 615 5804, ryhmänohjaajan, aineenopettajan, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa.