Koulukoodi: 1235Alkamisaika: SyksyVuosi: 2014Linja: 592 (pk18)/ 668 (yo2)Paikkoja: 20

Suunnitteluassistentin perustutkinto, SUUNNITTELUASSISTENTTI

Teknisen suunnittelun koulutusohjelma

Mitä opiskelet?
Teknisen suunnittelun koulutusohjelmassa perehdyt piirustusten tuottamiseen ja ylläpitämiseen joko perinteisin tai tietotekniikan sovellusten tarjoamin keinoin.  Opintoihin sisältyy teknisten rakennus-, LVI-, kone- ja sähköpiirustusten tekeminen. Perehdyt CAD- ja 3D-mallinnusohjelmistojen käyttöön. Opit myös suunnitelmien ja asiakirjojen arkistointia, erilaisten julkaisujen laatimista, toimistotyötä, markkinointia ja asiakaspalvelua. Suunnitteluassistentin perustutkinnossa voi erikoistua rakennus-, kone-, sähkö- tai LVI-piirustukseen. Kaikilla näillä aloilla on yhteistä sisältöä, mikä muodostaa opetussuunnitelman rungon.

Mitä osaat?
Osaat tuottaa ja ylläpitää suunnitelmapiirustuksia ja -asiakirjoja sekä tehdä suunnitelmiin liittyviä julkaisuja. Suunnitteluassistentti hallitsee myös toimistotehtävät ja pienimuotoisia suunnittelutehtäviä. Työssä käytetään paljon tietotekniikkaa. Osaat huolehtia, että oikeat dokumentit ovat saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Missä opiskelet?
Suunnitteluassistentiksi voit opiskella Liiketalouden toimipisteessä Salpausselänkadulla. Tutkintoon sisältyy työssäoppimista puolesta vuodesta vuoteen ja osan siitä voit suorittaa myös ulkomailla

Terveydentilavaatimukset
Opiskelijalla ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat
oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan
vajavuuden perusteella mm. heikon näön ja värisokeuden osalta.

Miten haet?
Opintoihin haetaan yhteishaussa nettiosoitteessa www.opintopolku.fi helmi-maaliskuussa. Hakijat kutsutaan pääsy-/soveltuvuuskokeeseen. Pääsyvaatimuksena on  peruskoulun tai vastaavan suorittaminen. Valinnasta ilmoitetaan kesäkuun puolivälin jälkeen.

Mihin työllistyt?
Suunnitteluassistentit toimivat yksityisissä, kaupunkien ja maaseutukuntien sekä valtion suunnittelutoimistoissa piirtäjinä, suunnitteluavustajina ja nuorempina suunnittelijoina. He työskentelevät itsenäisinä yrittäjinä tai esimerkiksi insinööri- tai arkkitehtitoimistossa, isännöitsijätoimistossa, kunnan rakennusvirastossa tai teollisuuslaitoksen suunnitteluosastolla. Ammatti edellyttää yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä, vastuullista ja itsenäistä työskentelykykyä, työn suunnittelu- ja järjestelytaitoa ja johdonmukaisuutta.

Uralla eteenpäin!
Suunnitteluassistentin perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja hyvän pohjan opintojen jatkamiseen millä tahansa tekniikan alalla. Perustutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja valmistua esimerkiksi insinööriksi tai diplomi-insinööriksi.

Kysy lisätietoja!
Ota yhteyttä Liiketalouden toimipisteen opintosihteeriin
puh. 020 615 8848.

img_9699.jpg

 

Takaisin