AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ALOITTAIN
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)

Perustutkinnot
- Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikka kansainvälistyy ja muuttuu nopeasti, alan työpaikkoja tarjoavat erilaiset yritykset sekä kunnat ja valtio. Tutkinnon suorittanut voi toimia sähköisen kaupan, uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa ja tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä, pitää kunnossa tietojärjestelmiä, osallistua käyttäjien koulutukseen sekä myydä ja markkinoida alan tuotteita ja palveluita.

Opintojen aika opiskellaan varus- ja työvälineohjelmien ja laitteistojen käyttöä sekä asiakaspalvelua ja liiketoimintaa. Opiskeluihin kuuluu myös työssäoppimisjakso, josta osan voi suorittaa ulkomailla.

Ohjelmistotuotantoon suuntautuneella datanomilla on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi ohjelmistotuotannon erityisosaamista. Hän osallistuu ohjelmistotuotannon suunnitteluun, testaukseen ja ylläpitoon. Ohjelmistotuotannon datanomit työllistyvät kaupallisiin yrityksiin ja ohjelmistotuotantoon.

Tieto- ja tietoliikennetekniikka vastaa yhteiskunnan toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisesta, ylläpidosta ja niiden laadukkaasta toiminnasta. Alan innovaatiot valtaavat yhä uusia alueita. Eri palvelualoille suunnatut sovellukset vaikuttavat kaikkien kansalaisten elämään ja sen laatuun.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteistojen avulla hoidetaan yhä suurempi määrä kansalaisten sosiaaliseen toimintaan ja taloudenpitoon liittyviä asioita. Kansalaisilla on tarve saada neuvoa ja opastusta uusien sovellusten ja toimintojen käyttöönotossa niin kotona kuin myös kodin ulkopuolella.

Alalla tarvitaan erilaisia ammattilaisia järjestelmien ja laitteiden rakennus-, asennus-, korjaus-, huolto-ja kunnossapitotehtäviin.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnolla sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla saavutetaan osaamista edellä mainittuihin tehtäviin. Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia ja vaativia. Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattilaiset työskentelevät teknologian alueella, jossa laitteistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa ja laitteiden ja palveluiden dokumentointi englanninkielistä.

Tutkinnot

Kevään 2018 yhteishakuun tulevat tutkinnot ja uudet tutkinnonperusteet päivitetään 2017 syksyn aikana heti niiden selvittyä.
Takaisin