Kansainvälinen KSAO

Kouvolan seudun ammattiopiston eri koulutusaloilla on pitkät perinteet kansainvälisyystoiminnasta. Tärkeä osa kotikansainvälistymistä ovat monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot, vastaanotettavat kansainväliset opettaja- ja opiskelijaryhmät, vireä kansainvälinen tutoropiskelijatoiminta sekä liiketalouden maahanmuuttajakoulutus
 
KSAOn kansainvälisyystoiminta on työelämälähtöistä; tavoitteena on tukea alueen yritysten ja yhteisöjen kansainvälisten ja monikulttuuristen verkostojen kehittymistä, sekä kouluttaa osaavia työntekijöitä kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla, ja saavuttaa valmiudet sijoittua myös kansainvälistyville työmarkkinoille. Henkilöstölle tarjotaan niin ikään mahdollisuudet osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan ja kehittää oma asiantuntijuuttaan

Työssäoppimien ulkomailla
 
Työssäoppiminen ja opiskelu ulkomailla on yhä suositumpaa. Vuosittain suorittaa noin 100 opiskelijaa 3-8 viikon työssäoppimisjakson ulkomailla. Kohdemaita ovat Saksa, Ruotsi, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Islanti, Portugali, Malta, Venäjä, Intia, Kiina ja Japani.

KSAO vastaanottaa vuosittain lähes saman verran opiskelijoita ulkomailta mm. Saksasta, Ruotsista, Espanjasta, Virosta, Venäjältä ja Hollannista.

KSAOn henkilöstöä osallistuu vuosittain eri kansainvälisyysprojekteihin n. 60 henkilöä ja vuosittain vastaanotetaan saman verran opettajia, asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä  Kouvolan seudulle. KSAOn opiskelijat ja opettajat tekevät myös lyhyempiä opintovierailuja mm. Islantiin ja Venäjälle

Kansainvälisyystoiminnan rahoituslähteinä ovat Euroopan Unionin LLP -ohjelman Leonardo da Vinci - liikkuvuushankkeet, Nordplus -ohjelman hankkeet, Kymi Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, William ja Ester Otsakorven säätiö, OPH:n osarahoittamat Venäjä-, Intia-, Kiina- ja Japani-verkostot sekä KSAOn omarahoitus.

 

                     
 katedraalikapea.jpg