Kansainvälinen KSAO

Kouvolan seudun ammattiopiston eri osaamisaloilla on pitkät perinteet kansainvälisyystoiminnasta. Suosituimpia toimintoja ovat opiskelijoiden ulkomaan työssäoppiminen ja henkilöstön job-shadowing sekä osallistuminen kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Tärkeä osa kansainvälistymistä ovat monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot, vastaanotettavat kansainväliset opettaja- ja opiskelijaryhmät sekä maahanmuuttajakoulutus
 
KSAOn kansainvälisyystoiminta on työelämälähtöistä; tavoitteena on tukea alueen yritysten ja yhteisöjen kansainvälisten ja monikulttuuristen verkostojen kehittymistä, sekä kouluttaa osaavia työntekijöitä kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla, ja saavuttaa valmiudet sijoittua myös kansainvälistyville työmarkkinoille. Henkilöstölle tarjotaan niin ikään mahdollisuudet osallistua kansainväliseen ja monikulttuuriseen toimintaan ja kehittää oma asiantuntijuuttaan

KSAOn kansainvälisyystiimi ja kansainvälisyystoiminnan ohjausryhmä

Kansainvälisyystoiminnasta vastaa oppilaitoksen johto. Johdon alaisuudessa toimii kansainvälisyystoiminnan ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat koulutuspäällikkö, kehittämispäällikkö, aikuiskoulutuspäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.
 
Operatiivisesti toimintaa koordinoi kansainvälisyyskoordinaattori yhdessä  kansainvälisyysvastaavien kanssa. Koordinaattori ja kansainvälisyysvastaavat muodostavat kansainvälisyystiimin. Tiimin vetovastuu on kansainvälisyyskoordinaattorilla. Tiimi kokoontuu kuusi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Työssäoppimien ulkomailla
 
Työssäoppiminen ja opiskelu ulkomailla on yhä suositumpaa. Vuosittain suorittaa noin 100 opiskelijaa 3-8 viikon työssäoppimisjakson ulkomailla. Kohdemaita ovat Saksa, Espanja, Hollanti, Italia, Iso-Britannia, Ranska, Malta, Kroatia, Venäjä, Intia ja Japani. Yhteistyöoppilaitoksia on myös Ruotsissa, Tanskassa ja Sloveniassa.

KSAO vastaanottaa vuosittain lähes saman verran opiskelijoita yhteistyöoppilaitoksista ulkomailta.

KSAOn henkilöstöä osallistuu vuosittain eri kansainvälisyysprojekteihin ja asiantuntijavaihtoihin n. 80 henkilöä ja vuosittain vastaanotetaan saman verran opettajia, asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä  Kouvolan seudulle.

KSAOn opiskelijat ja opettajat tekevät myös lyhyempiä opintovierailuja mm. Pohjoismaihin ja Venäjälle.

Kansainvälisyystoiminnan rahoituslähteinä ovat Euroopan Unionin Erasmus+ liikkuvuus- ja kumppanuushankkeet, Nordplus -ohjelman hankkeet,  William ja Ester Otsakorven säätiö, OPH:n osarahoittamat Venäjä-, Intia-,  Japani- ja HULA -verkostot sekä KSAOn omarahoitus.

 

                     
 katedraalikapea.jpg