Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi opiskelijan henkilöön liittyvien syiden perusteella ottaa enintään 30 prosenttia kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta. Tällaisia opiskelijan henkilöön liittyviä syitä ovat

  • oppimisvaikeudet,
  • sosiaaliset syyt,
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet sekä
  • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos voi valita sinut koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan huomioon.

Näin haet
• Täytä hakulomake Opintopolku.fi:ssa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta koulutukseen.

• Lähetä harkintaan perustuvan valinnan liitteet yhteishaun hakuaikana KSAOon alla olevaan osoitteeseen. 1 kpl/ liite riittää, vaikka hakisit useampaan hakukohteeseen harkinnanvaraisesti KSAOssa.

•Harkinnanvaraisesti hakeneille järjestetään huhti-toukokuussa erillinen oppimisvalmiuskoe ja haastattelu, joihin saat kutsun. Oppimisvalmiuskokeella selvitetään mahdollisuuksiasi tulla valituksi toivomaasi koulutukseen. Koe tehdään oppilaitoksen tietokoneella ja osallistut kokeeseen vain kerran. Koe sisältää kolmenlaisia tehtäviä: Kuvallisia, matemaattisia ja sanallisia päättelytehtäviä. Koe kestää noin tunnin. Osallistu kokeeseen, jos saat kutsun siihen.

• Sinun tulee osallistua myös varsinaiseen pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

• Jos olet keskeyttänyt peruskoulun, mahdollinen valintasi tapahtuu aina harkinnanvaraisen valinnan kautta.

• Jos sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, mahdollinen valintasi tapahtuu aina harkinnanvaraisen valinnan kautta. Valinta tehdään harkinnanvaraisesti, koska koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen.

Lähetä harkintaan perustuvan valinnan liitteet yhteishaun hakuaikana osoitteeseen:
Kouvolan seudun ammattiopisto
Harkintaan perustuva valinta

Utinkatu 44-48, 45200 KOUVOLA