Pääsykokeet KSAOssa

Kielikoe niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi keväällä 2019

Harkintaan perustuvassa haussa hakeneille: Oppimisvalmiuksia mittaava koe keväällä 2019

Tarkemmat päivämäärät ja suorituspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

UTINKATU 85

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
- Ennakkotehtävä (0-2 p)
- Piirrostehtävä, kuvio, kampaus ja harjoituspään stailaus (0-4 p)
- Haastattelu ja töiden esittely (0-4 p)


Pääsykoehaastattelussa kerrot suunnitelmistasi esitellen töitäsi.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- Kädentaidot ja avaruudellinen hahmottaminen (0-3 p)
- Luovuus ja visuaalisuus (0-4 p)
- Aloitteellisuus ja vastuullisuus (0-3 p)

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.

 

Taideteollisuusalan perustutkinto /Koru- ja pienesinevalmistus ja Sisustaja
- Kädentaitotehtävä (0-5 p)
- Kuvallinen tehtävä (0-2 p)
- Haastattelu (0-3 p)

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.

 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
- englannin kielen ja matematiikan sekä ohjelmistotuotantoon (peliala) liittyviä tehtäviä (0-3 p)
- haastattelu (0-7 p)

 

Rakennusalan perustutkinto
- kirjallinen tehtävä, jossa matematiikan ja loogisen ajattelun tehtäviä (0-10 p)

 

UTINKATU 44

Turvallisuusalan perustutkinto
- Kirjallinen tehtävä (0 - 3 p)
- Liikunnallinen tehtävä (0 - 3 p)
- Haastattelu (0-4 p)

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
(sähköosasto)

- kirjallinen tehtävä, jossa matematiikan ja päättelyn tehtäviä (0-10 p)

Lentokoneasennuksen perustutkinto
- Matematiikan, fysiikan ja looginen päättely (0 - 3 p)
- Englannin kielen osio (0 - 2 p)
- Suomen kielen osio (0 – 2 p)
- Haastattelu (0 - 3 p)

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.

KAUPPAKATU 1-3

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
- Haastattelu (0-10 p)

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
- Haastattelu (0-10 p)

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.


Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.