Kotiväen ilta KSAO Kopterikuja 65 toimipisteessä Utissa
Lentokoneasentajaopiskelijoiden (ykkösluokkalaiset) kotiväenilta järjestetään
torstaina 19.10. Tilaisuus aloitetaan kahvituksella klo 17.