Kolmisen vuotta kertänyt hanke päätöseen
OTE Ammattiin -KIINNI Elämään 2010-2013 päätösseminaari
Julkaistu pe 29 marras, 2013 08:59

Kolmisen vuotta kertänyt hanke päätöseen
OTE Ammattiin -KIINNI Elämään 2010-2013 päätösseminaari 28.11.2013

OTE Ammattiin -KIINNI Elämään 2010-2013 päätösseminaari
pidettiin KSAO liiketalouden toimipisteen auditoriossa torstaina 28. marraskuuta.

Seminaarissa puheenvuoroja käyttivät projektipäällikkö Sirpa Torikka Ote Nuorten työpajasta, Eija Karhatsu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Seija Finnberg Oppisopimustoimistosta sekä koulutus- ja nuorisojohtaja Veikko Niemi Kouvolan kaupungilta.

Virallisten puheenvuorojen jälkeen aikaa oli varattu myös vapaaseen seurusteluun Buffee-tarjoilun lomassa.

 

Hankkeesta enemmän

Erilaisten kotipalvelujen kysyntä kasvaa sekä väestön ikääntymisen että palvelukulttuurin muuttumisen myötä. Ikäihmiset asuvat entistä pitempään omassa kodissaan, ja heidän asumistaan tuetaan erilaisilla palveluilla. Samaan aikaan moni nuori jää ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle ja on vaarassa syrjäytyä työelämästä. Kouvolan kaupungin Nuorisopalveluiden OTE Nuorten työpajat pyrkii vastaamaan kotityöpalveluiden kasvavaan kysyntään lisäämällä palveluvalikoimaansa kotityöpalvelujen tuetun oppisopimuksen. Tätä toimintaa käynnistämään perustettiin OTE Ammattiin -KIINNI Elämään -hanke vuonna 2010.

OTE Ammattiin - KIINNI Elämään -hankkeen tavoitteena on juurruttaa tuettu oppisopimus osaksi nuorten työpajojen palveluvalikoimaa. Se on suunnattu nuorille, joille koulumuotoinen ammatillinen opiskelu ei sovellu ja jotka oppivat parhaiten tekemällä. Tuetussa oppisopimuksessa nuoret opiskelevat omaan tahtiinsa, ja he saavat tukea myös elämänhallintaansa ja työelämävalmiuksiensa kehittämiseen.

Tuettu oppisopimus toteutetaan usean tahon yhteistyönä. Nuoret solmivat työsopimuksen OTE Nuorten työpajojen kanssa, ja nuorten rekrytoinnissa ja palkkatukiasioissa toimitaan yhteistyössä TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskusten kanssa. Oppisopimukseen liittyvästä teoriaopetuksesta ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä vastaa Kouvolan Seudun Ammattiopisto. Oppisopimuksen käytännön järjestelyissä tukena on kaupungin oppisopimustoimisto.

OTE Ammattiin - KIINNI Elämään -hanke toteutti vuosina 2010 - 2012 ryhmämuotoisen tuetun kotityöpalvelujen oppisopimuskoulutuksen. Siihen valittiin 16 nuorta, jotka solmivat oppisopimuksen syksyllä 2010. Nuoret saivat suorittaa vaihtoehtoisesti kotityöpalvelujen perus- tai ammattitutkinnon, ja 13 nuorta valmistui ammattiin vuoden 2012 aikana.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto koostuu kolmesta vapaasti valittavasta tutkinnon osasta. Valittavina on seitsemän osatutkintoa: kotisiivouspalvelut, kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut, kodin ruokapalvelut, avustamis- ja asiointipalvelut, pihan- ja puutarhanhoitopalvelut, kodin kunnostus- ja huoltopalvelut sekä yrittäjyys kotityöpalvelualalla. Ammattitutkinnon sijasta opiskelija voi valita perustutkinnon suorittamisen.

OTE Ammattiin - KIINNI Elämään -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (84 %) ja Kouvolan kaupunki (16 %). Sen valvonnasta ja ohjauksesta vastaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Veikko Niemi
Eija Karhatsu
Sirpa Torikka