Asialle lopullinen vahvistus
Rautatiealan ammatillinen koulutus siirtyy Kouvolaan
Julkaistu pe 08 marras, 2013 13:31
Tiedotustilaisuus alkamassa

RAUTATIEALAN AMMATILLINEN KOULUTUS SIIRTYY KOUVOLAAN

VR Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminnan siirtyminen osaksi Kouvolan seudun ammattiopistoa (KSAO) on saanut lopullisen vahvistuksen. Rautatiealan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutus käynnistyy osana KSAO:n koulutustarjontaa 1.1.2014 alkaen.

VR Yhtymä Oy:n hallitus ja Kouvolan kaupunki ovat todenneet, että 30.4.2013 allekirjoitetun sopimuksen mukaiset jatkotoimet on tehty ja koulutus voidaan siirtää sopimuksen mukaisesti. Jatkotoimet koskivat koulutuksen häiriöttömän jatkumisen ja rauta-tieliikenteen turvallisuuden varmistamista, mukaan lukien henkilöstön siirtymisen ehtoja. Suurin osa VRKK:n nykyisistä työn-tekijöistä eli noin 15 päätoimista henkilöä siirtyy KSAO:n palvelukseen. Lisäksi kouluttajina työskentelee useita alan asiantuntijoita sivutoimisesti.

Käytännössä lähes kaikki VRKK:ssa annettu koulutus siirtyy KSAO:n vastuulle. Vuoden 2014 ajan koulutus jatkuu VRKK:n nykyisissä tiloissa Helsingissä, Pasilan entisen konepajan alueella. Tämän jälkeen toiminta on tarkoitus siirtää Kouvolaan. Suurin osa VR Kou-lutuskeskuksen nykyisestä henkilöstöstä siirtyy KSAO:n palvelukseen, päätoimisesti noin 15 henkilöä.  Lisäksi kouluttajina tulee työskentelemään lukuisia alan asiantuntijoita.

KSAO:ssa on jo aiemmin voinut opiskella radanrakentajaksi maarakentajan koulutusohjelmassa. Vuoden vaihteen jälkeen KSAO kouluttaa ainoana Suomessa myös veturinkuljettajia, konduktöörejä ja liikenteenohjaajia. Lisäksi se tarjoaa erilaisia radanpidon ja -rakentamisen pätevyyskoulutuksia. KSAO toteuttaa jatkossa koulutuksiin kuuluvan teoriaosuuden.  Opiskeluihin sisältyvä työ-opastus tapahtuu edelleen toiminnanharjoittajalla, mutta KSAO vastaa myös siitä.  VR Yhtymä on tällä hetkellä suurin alan toimija Suomessa.

- Kouvolan seudun ammattiopistolle tämä nyt vahvistetun sopimuksen sisältämä koulutusavaus takaa osaamista alueella, joka vahvistaa entisestään KSAO:n roolia kuljetustoimintaan ja logistiikkaan liittyvien koulutuspalvelujen tuottajana. Kymenlaakson liiton ja Otsakorven säätiön antamalla ulkopuolisella rahoituksella on ollut hyvin merkittävä osuus KSAO:n rautatiealan koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksia tullaan järjestämään vuosittain kysynnän mukaisesti, joihin osallistuu reilut 2000 opiskelijaa, arvioi rehtori Timo Olli KSAO:sta.

- Koko neuvottelujen ajan VR:lle oli tärkeintä varmistaa koulutuksen häiriötön jatkuvuus, sillä henkilöstömme eläköityy nopeasti. Reilun vuoden ajan tehdyn valmistelun jälkeen olemme vakuuttuneita KSAO:n valmiudesta koulutuksen järjestäjäksi. On ollut pit-kään selvää, että kilpailun lisääntyessä rautatiealalla koulutus ei voi pysyä VR-konsernin vastuulla, sanoo toimitusjohtaja Mikael Aro.

- Kouvolan kaupungille rautatiealan koulutuksen siirtyminen paikkakunnalle on erittäin merkityksellistä. Sillä on Kouvolalle elinkei-nopoliittista hyötyä, kun rautatiealaan liittyvät alihankkijat ja alan muut toimijat mahdollisesti lisäävät toimintaansa täällä, arvioi kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.

Tiedotustilaisuudessa Kouvolan kaupungintalolla perjantaina 8.11.2013 klo 13.30 paikalla asiasta kertomassa VR Groupin toimi-tusjohtaja Mikael Aro, Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli ja Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.

 

Lisätiedot:                
Rehtori Timo Olli, Kouvolan seudun ammattiopisto, puh. 020 615 8130
Toimitusjohtaja Mikael Aro, VR Group, puh. 030 720 000
Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 4680

Rehtori Timo Olli uuden Bombardier TRAXX pohjalta rakennetun veturisimulaattorin vieressä.
Kari Sopanen ja Timo Olli
VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro mietteliäänä
VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro ja Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki