Aikuisopiskelun viikko
Elinikäisen oppimisen kampanja haastaa koko Suomen oppimaan!
Julkaistu ma 02 syys, 2013 12:49

Elinikäisen oppimisen kampanja haastaa koko Suomen oppimaan!


Tällä viikolla vietetään Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kampanjaviikkoa (ent. Aikuisopiskelijan viikko) tutulla teemalla “Innostu oppimaan!”. Viikkoa  vietetään Unescon aloitteesta jo yli 50 maassa ja  Suomessakin sitä on vietetty vuodesta 1998. 

Viikon tehtävänä on tiedottaa, motivoida, innostaa ja aktivoida kaiken ikäisiä ihmisiä elinikäisen oppimisen tielle. Oppiminen kuuluu kaikille ja kaveria ei jätetä! Punaisena lankana kulkee ajatus aikuisten kyvystä oppia kaikissa elämän vaiheissa, oppimisen hyödyistä työelämässä ja opiskelun ilosta rikkaana harrastuksena.


Elinikäisen oppimisen tiellä ollaan myös KSAO Aikuisopistossa!

KSAO Aikuisopistossa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamisen aloitti elokuussa ryhmä, jossa on kaikkiaan 23 ikähaitariltaan 19-49 vuotiasta opiskelijaa. Nyt lähihoitajiksi kouluttautuvia aloitti kolme ryhmää. Mainittakoon, että tassä kuussa aloittaa lisäksi maahanmuuttajataustaisista koostuva ryhmä. Lähihoitajakoulutus kestää kaikkiaan noin kaksi vuotta. Opiskelijoista pääosa on naisia mutta joukossa on myös kolme miestä.  Yksi heistä on Puolustusvoimilla mastoasentajana 12 vuotta toiminut joukon senioripäätä edustava Hetsa.
- Hain opintovapaata, jotta voisin opiskella lähihoitajaksi. Osin terveydellisistä syistä tarve vaihtaa ammattia mutta myös halusta auttaa kanssaihmisiä oli syy, että juuri tämä ala tuntui luontevasta valinnalta. Ihmisten kanssa olen aina tullut juttuun ja onhan tämä jos mikä mielekästä tekemistä, painottaa Hetsa.


Opiskelunsa aloittaneiden taustat ja syyt ovat moninaiset. Muutokset mahdollisissa työoloissa, työn kuvan muuttuminen, töiden loppuminen, alan vaihto tai vaan muuten halu tehdä jotain muuta kuuluu opiskelijoiden vastauksissa, kun heiltä utelee syitä lähihoitajaopiskelujen aloittamiseen.
- Pikkuhiljaa sitä vain on itselleen tullut selväksi mitä oikeasti haluaa tehdä, pohtii yli 16 vuotta ravintola-alalta lähihoitajaopiskelijaksi opintovapaan turvin siirtynyt Tarja.
-  Haaveenani on tulla joskus luokanopettajaksi. Olen toiminut koulunkäyntiavustajana ja kaupungin muuttuneen taloustilanteen takia olen halunnut vahvistaa omaa osaamistani tulevaisuuden varalta, täydentää omalta osaltaan Laura, 28 vuotta.
Monille vanhimmistakin opiskelijoista on kirkastunut se seikka, että eläkeikä on kuitenkin vielä aika kaukana ja opiskelujen kautta mahdollisuudesta  irtautua rutiininomaisiksi käyneistä töistä onkin tullut varteenotettava vaihtohto.
- Irtiottohan tämä ikään kuin on. Itse konkreettisesti irtisanouduin entisestä työstäni. Työ ravintola-alalla alkoi olla niin rankkaa, että jopa 3 kuukauden karenssiaika, jonka aikana rahaa en saanut mistään ei estänyt minua lähtemästä, kertoo Mamma.
Osalle opiskelijoista ajatus paluusta entisiinkin töihin on mahdollista mutta opiskelemaan on lähdetty halusta nähdä mitä muuta voisi tehdä ja mitä juuri lähihoitajan työ olisi.

Opintovapaan turvin opiskelevia on nyt alkaneessa ryhmässä usempiakin. Palveluneuvojan, ravintolapäällikön, tai  sairaalahuoltajan työt saavat odottaa tai jäädä kokonaan, kun halu tehdä jotain uutta, halu tehdä ihmisten kanssa töitä ja halu auttaa, tehdä jotain merkityksellistä on johtanut uusien haasteiden eteen.

Opiskelun aloittaminen aikuisiässä onkin myös taloudellinen kysymys. On asuntolainaa, lapsen päivähoitomaksuja tai muita kuluja, joista on vain selvittävä opiskelujenkin ajan. Toimeentulon turvaaminen opintojen aikana on ensiarvoisen tärkeää, jotta opintoihin pystyy keskittymään täysipainoisesti ja saattamaan ne päätökseen suunnitellusti. Aikuisopiskelun mahdollistamiseksi onkin luotu erilaisia rahoitusmuotoja. Näihin mahdollisuuksiin kannattaa perehtyä huolellisesti, koska koulutuksen rahoitusmuoto vaikuttaa siihen, millaisiin etuisuuksia opiskelijalle kuuluu.

Lähihoitajaopintoihin kuuluu yhden vuoden yleisjakso, jonka jälkeen opiskelijat suuntautuvat omille valitsemilleen osaamisalloilleen. Vaihtoehtoina ovat sairaanhoito ja huolenpito, vanhustyö, vammaistyö, kuntoutus, lasten- ja nuorten hoitoo ja kasvatus sekä mielenterveys- ja päihdetyö. Opiskeluihin kuuluu kaikkiaan kolme opintokokonaisuutta teoriaosuuksineen ja työssäoppimisineen ja kunkin opintokokonaisuuden päätteeksi opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuudessa.

Työssäoppimispaikat haetaan kouluttajan toimesta, mikä on opiskelijoiden mielestä yleensä hyvä asia.
- Näin työssäoppimisjaksoista saa mahdollisimman paljon irti ja monipuolisen näkemyksen eri erikoistumisalan luonteesta, selventää Mari 25 vuotta, jolla itsellään on jo alla ammattitutkinto kotipalvelujen puolelta.

- Kroonisen sosiaalialan opiskelutilojen ahtauden takia KSAO:ssa aikuisopiskelijoille remontoitiin tiloja täältä Naukion toimipisteestä. Vaikka tämä ryhmä on vasta päässyt vauhtiin opiskeluissaan, on jo uusi opiskelijahaku käynnissä. Tammikuussa 2014 onkin tarkoitus aloittaa kaksi uutta ryhmää lähihoitajaopiskelijoita, vinkkaa nyt haastatellun ryhmän kouluttajana toimiva Johanna Paronen kannustuksena aikuisopiskelua harkitseville.

Alkavista koulutuksista saa lisätietoja nettisivuiltamme.

https://www.ksao.fi/koulutustarjonta/aikuiskoulutustarjonta.html

Linkki tapahtumasivulle:

http://www.innostuoppimaan.fi/2013/