RHK ja KSAO kumppaneiksi
Valtakunnallisesti merkittävää koulutusta kehitteillä
Julkaistu to 12 maalis, 2009 12:25
Kumppanuussopimusta allekirjoittamassa RHK:n ylijohtaja Ossi Niemimuukko (vas.) ja KSAO:n johtava rehtori Timo Olli.
Luotsaamassa Kouvolaa rautatiealan merkitttäväksi kouluttajaksi. RHK:n Matti Levomäki (vas.) KSAO:n Jukka Leino, Ulla Jaskari ja Jorma Noponen. Alla ylijohtaja Ossi Niemimuukko (vas.) sekä Timo Olli.
Yhteistyösopimus on syntynyt.

                  
Ratahallintokeskus (RHK) ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ovat solmineet kumppanuussopimuksen rautatiealan koulutuksen kehittämiseksi valtakunnallisesti merkittäväksi Kouvolan  seudun ammattiopistossa. Sopimus allekirjoitettiin 12.3. ammattiopistolla. Ratahallintokeskusta edustivat ylijohtaja Ossi Niemimuukko sekä rataverkko-osaston teknisen yksikön päällikkö Matti Levomäki.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää ja toteuttaa valtakunnallisesti riippumatonta ja markkinalähtöistä rautatiealan toisen asteen ammatillista koulutusta KSAO:ssa. Yhteistyöllä pyritään lisäämään valtakunnallisesti osaavan työvoiman saatavuutta, kehittämään opetuksen ja opetusmateriaalin sisältöä, sekä luomaan Kouvolaan ainutlaatuista rautatiealan oppimisympäristöä. Kumppanuussopimuksen puitteissa KSAO tekee yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa.

Viranomaiskumppanuus loistojuttu KSAO:lle

KSAO:n johtavalla rehtorilla Timo Ollilla on syytä tyytyväisyyteen. ”Sopimus on KSAO:lle todella merkittävä. Viranomaiskumppanuuden myötä meillä on vahva tuki takanamme. Tulevaisuuden visiona on profiloitua vahvana rautatiealan kouluttajana. KSAO:n uudet koulutusavaukset tullevat olemaan juuri rautatiealan ammatillisen- ja täydennyskoulutuksen saralla”, Olli maalailee.

Ratahallintokeskukselle puolestaan on tärkeää, että radanpidossa on jatkossakin riittävästi päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Rautatieliikenteen merkitys on kasvamassa entisestään mm. ilmastonmuutoksen takia. RHK haluaa myös varmistaa, että liikennetehtäviin saadaan riittävää ja neutraalia koulutusta. Ossi Niemimuukon mukaan työvoimatarve on todella huutava. "Rautatieala vaati erikoisosaamista, johon ei tällä hetkellä ole neutraalia koulutusta tarjolla. Toivon ja luotan siihen, että yhteistyö KSAO:n kanssa on hedelmällistä". KSAO on ainoa ammattiopisto Suomessa, jonka kanssa RHK:lla on vastaavaa yhteistyötä. "RHK:ssa on nähty erittäin myönteisenä KSAO:n aktiivisuus ja motivaatio rautatiealan koulutuksen kehittämiseen", kiitti Matti Levomäki.

KSAO:ssa  aloitettu jo alan koulutusta

KSAO:ssa on jo aloitettu ainoana ammattiopistona Suomessa ratatekniikkaan suuntautuva opetus rakennusalan perustutkinnon puitteissa. Viime syksynä käynnistynyt radan rakentamiseen ja kunnossapitoon suuntautuva maarakentajan koulutus aloitettiin seudullisen työvoimatarpeen perusteella. ”Ajan myötä vahvistui, että tarve on myös valtakunnallinen”, Timo Olli toteaa.  Seudullisesti yhteistyössä ovat työnantajapuolelta olleet Oy VR-Rata Ab, Itä-Suomi sekä Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy. "Tätä ja tulevia koulutuksia tullaan kehittämään yhteistyössä eri osapuolien kanssa".

Ainutlaatuinen oppimisympäristö Kouvolaan

Kumppanuussopimusta lähdetään toteuttamaan käytännössä mm. luomalla Kouvolaan ainutlaatuinen rautatiealan oppimisympäristö. Vuoden 2009 aikana RHK:n rata- ja vaihdetekniikkaa sijoitetaan Kouvolaan opetuskalustoksi lainaperiaatteella. ”Rautatiealan, kuten muutakin koulutusta, kehitetään työelämätarpeiden pohjalta. Tulevia koulutusaloja voisivat olla esimerkiksi liikkuvan kaluston kunnossapito ja liikenneturvallisuustehtävät. Näiden toteutukseen meillä on mahdollista saada Kouvolaan kalustoa ja laitekantaa, esimerkiksi veturisimulaattori, liikkuvaa kalustoa tai muuta koulutuksessa tarvittavaa kalustoa. Investointikohteita ja rahoitusta tarkennetaan tämän vuoden aikana”, Timo Olli summaa.

Lisätiedot:     KSAO / johtava rehtori Timo Olli p. 020 615 8130
RHK / teknisen yksikön päällikkö Matti Levomäki p. 020 751 5183