Yhteishaku alkaa 3.3.2008
Uusi maarakentajan koulutus nyt haussa
Julkaistu pe 29 helmi, 2008 12:36
Projektipäällikkö Jukka Leino korostaa, että rautatieala tarvitsee kipeästi osaajia.

Kouvolan seudun ammattiopistossa on yhteishaussa ensimmäistä kertaa rakennusalan perustutkinto, maarakentaja. Maarakentajan koulutuksessa opiskellaan alan perustaitoja, mutta koulutusta painotetaan seudullisen tarpeen perusteella radanrakentamiseen ja kunnossapitoon. KSAO on ensimmäinen ammattiopisto Suomessa, jossa maarakentajan koulutuksessa suuntaudutaan ratatekniikkaan.

Koulutus on räätälöity seudullisen Innorail-hankkeen tuloksena. Kouvolan seudun ammattiopiston Innorail-projektin tavoitteena on ollut vakiinnuttaa rautatiealan koulutustoiminta ja kehittää Suomeen toiselle asteelle joko kokonaan uusi rautatiealan perustutkinto tai sisällyttää kehitettävä rautatiealan koulutusohjelma parhaiten soveltuvaan jo olemassa olevaan ammatilliseen perustutkintoon. ”Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon, sillä opetushallinnon tavoitteena on pikemminkin vähentää kuin lisätä uusia perustutkintoja. Maarakentajan koulutus palvelee parhaiten tässä vaiheessa rautatiealan tarpeita”, kertoo KSAO:n projektipäällikkö Jukka Leino. ”Suuri haaste on saada oppilaat kiinnostumaan vaativasta rakennusalasta sekä oppimisympäristön kehittäminen, opettajien asiantuntijuuden kasvattaminen ja laadukkaan ratatekniikan opetusmateriaalin tuottaminen.”

Yhteistyöhön ovat lupautuneet työnantajapuolelta Oy VR-Rata Ab sekä Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy. ”Mielestäni radan rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien aihealueiden sisällyttäminen maarakennuksen koulutusohjelmaan on hyvin perusteltua”, sanoo VR-Radan Itä-Suomen aluepäällikkö Jaakko Korhonen. ”Näkemykseni mukaan meillä on tulevina vuosina selkeä tarve rata-alaa hallitsevan työvoiman rekrytointiin. Olemme mielellämme mukana asian jatkokehittelyssä”, hän jatkaa.

Osaajia kaivataan kipeästi

Rataverkon toimivuus vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa. Suomessa tehdään vuosittain merkittävä määrä työtä rataverkon kunnossapidossa, korvausinvestoinneissa ja kehittämishankkeissa, joissa rautatierakentamisen ammattiosaajia tarvitaan. Liikennejärjestelmän korkean palvelutason takaamiseksi rataverkon ylläpitoon ja kehittämiseen ohjataan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle määrärahoja n. 450-550 M€ vuosittain. Radanpidon riittävä rahoitus takaa rautatieliikenteelle edellytykset toimia kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. ”Rataverkon ylläpito ja rautatiehankkeet kaipaavat alan osaajia suorastaan kipeästi. Tässä on selkeä haaste, johon pitää tarttua”, korostaa Jukka Leino.

Maarakentajan koulutus tarjoaa perustiedot ja taidot maarakentamisesta ja radanrakentamisesta ja kunnossapidosta sekä työskentelystä rautatieympäristössä. Ala tarjoaa monipuoliset työskentelymahdollisuudet ja mahdollisuuksia edetä ammattiuralla tai kouluttautua edelleen suunnittelutehtäviin. Tekijöitä tarvitaan kaikilla tasoilla. Perustutkinto antaa hyvän pohjan jolta ponnistaa. KSAO:ssa valmistellaan jo nyt alkavalle koulutukselle jatkoa. ”Tarkoituksena on kouluttaa tulevaisuudessa rautatiekaluston kunnossapitoon mekaanikkoja ja asentajia. Ja luoda työelämän tarpeisiin rautatiealan aikuiskoulutusta”, Leino summaa.

Lisätiedot: projektipäällikkö Jukka Leino p. 040 75208159

 

KSAO: muusta koulutustarjonnasta yhteishaussa saat tietoa tästä.

 

Alla jutun kuvat suurempina lehdistön käyttöön: