Kouvolan kaupunki ja VR solmivat aiesopimuksen
VR Koulutuskeskuksen siirtoa KSAO:lle selvitetään
Julkaistu ti 04 syys, 2012 10:03

Kouvolan kaupunki ja VR Yhtymä Oy ovat solmineet aiesopimuksen siitä, että selvitetään edellytykset siirtää VR Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminta Kouvolan seudun ammattiopistolle (KSAO). Aiesopimus perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön tahtotilaan.

VR Koulutuskeskus vastaa rautatiealan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta Suomessa. VR Koulutuskeskuksessa työskentelee 22 henkilöä päätoimisesti. Lisäksi kouluttajina työskentelee oman työn ohella lukuisia eri alojen asiantuntijoita. VR Koulutuskeskuksessa oli vuonna 2011 noin 200 koulutusta, joihin osallistui reilut 2000 opiskelijaa.

Aiesopimuksen tarkoituksena on osoittaa osapuolten yhteinen tahtotila siirron edellytyksenä olevien selvitysten tekemiseksi mm. kustannuksiin, vuokrasopimuksiin, tietojärjestelmiin ja henkilöstön siirtoon liittyen. VRKK:n siirto voi tapahtua vasta, kun on varmistettu koulutusten häiriötön jatkuminen, jotta Suomen rautatieliikenteen toimivuus, laatu ja turvallisuus taataan.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki Suomessa annettava rautatiealan koulutus siirtyisi Kouvolan seudun ammattiopistolle. EU:n myötä rautatieala on avautunut kilpailulle, joten toiminnanharjoittajasta riippumattomalle, neutraalille koulutukselle on tarvetta”, toteaa ammattiopiston rehtori Timo Olli.

"Koulutuskeskuksen siirto on mahdollista vain, jos selvityksissä päästään sellaisiin ratkaisuihin, että koulutukset jatkuvat ilman pientäkään häiriötä. Historiallisen suuri osa VR:n henkilöstöstä on siirtymässä eläkkeelle, eikä koulutuskeskuksen mahdollinen siirto saa aiheuttaa taukoa eikä viiveitä uusien ammattilaisten valmistumiseen. On myös varmistuttava siitä, ettei järjestelyllä ole negatiivista vaikutusta rautatieliikenteen turvallisuuteen", painottaa VR-konsernin toimitusjohtaja Mikael Aro.

Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki korostaa rautatiealan koulutuksen vahvistumisen tukevan hyvin kaupungin strategisia tavoitteita ja Kouvolan vahvaa roolia rautatielogistiikan kehittämisessä. ”Ratkaisu vahvistaa KSAO:n roolia kuljetustoimialaan liittyvien koulutuspalvelujen tuottajana”, hän sanoo.

Rautatiealan koulutusta kehitetty jo vuosia

KSAO:ssa on viime vuosina reagoitu nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehitetty ennakkoluulottomasti koulutuksia markkinoiden tarpeita kuunnellen. Rautatiealan koulutusta on kehitetty hanketoiminnalla jo vuodesta 2003 ja ratatekniikkaan suuntautuva maarakentajan koulutus aloitettiin v. 2008 ainoana ammattiopistona Suomessa. Pitkään valmisteltu veturinkuljettajakoulutus käynnistyy tänä syksynä. Alan koulutuksen kehittämistyössä on ollut yhteistyökumppanina Liikennevirasto, jonka kanssa KSAO:lla on ollut yhteistyösopimus vuodesta 2009. 

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 4680
Toimitusjohtaja Mikael Aro, VR Group, puh. 0307 20000
Rehtori Timo Olli, Kouvolan seudun ammattiopisto, puh. 020 615 8130
Tilaajapäällikkö Veikko Niemi, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7727

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO on monialainen oppilaitos lähes 90 000 asukkaan Kouvolassa. Ammattiopistossa on opiskelijoita noin  noin 2100, KSAO Aikuisopistossa noin 800.  Oppisopimusopiskelijoita on noin 500 ja henkilökuntaa runsaat 250. Ammattiopistossa voi opiskella lähes viittäkymmentä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.