Yhdessä nuorten syrjäytymistä vastaan
KSAO, Parik-säätiö ja OTE nuorten työpajat yhteistyöhön
Julkaistu to 06 maalis, 2008 12:32
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on Leena Turjansalon sydämen asia. Hän on tyytyväinen KSAO:n, Parik-säätiön ja OTE nuorten työpajojen yhteistyön tuloksiin. Yhteistyökumppaneiden tarjoaman yksilöllisen tuen avulla voidaan huomioida opiskelijoiden elämäntilanne ja erityistuen tarpeet.

Kouvolan seudun ammattiopistossa on panostettu syrjäytymisen ehkäisyyn jo lähes viisi vuotta. Opintojen keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävä projekti TATU – tavoitteena tutkinto saatiin päätökseen vuodenvaihteessa ja sen tuloksena solmittiin sopimus yhteistyöstä KSAO:n, Parik-säätiön ja Kouvolan seudun kuntayhtymän OTE nuorten työpajojen kesken. Yhteistyön tarkoituksena on auttaa opiskelijaa jatkamaan opintojaan yksilöllisen valmennuksen avulla joko työvalmennuskeskuksessa tai työpajoissa, jos opinnot eivät suju normaalitahdissa. Toinen yhteistyömuoto on työssäoppiminen.

”Meiltä on 25-30 opiskelijaa vuosittain työssäoppimassa Parik-säätiön työvalmennuskeskuksissa tai OTE nuorten työpajoissa”, kertoo KSAO:n projektipäällikkö, erityisasiantuntija Leena Turjansalo. Työssäoppiminen onkin tutumpi ja pidempiaikaisempi yhteistyömuoto. Nyt Turjansalo haluaisi lisätä hyvin alkanutta yhteistyötä suorittaa myös muita opintoja työpajassa tai työvalmennuskeskuksessa. ”Vasta kahdeksan opiskelijaa on näin tehnyt, mutta kokemukset ovat erittäin hyviä. Olemme onnistuneet estämään nuoria keskeyttämästä opintojaan. He saavat yksilövalmentajan ja työvalmentajien henkilökohtaista ohjausta ja opastusta kun opinnot ovat alkaneet tuottaa vaikeuksia – sellaiseen ei ammattiopiston normaalitahdissa yksinkertaisesti ole mahdollisuutta”, Turjansalo kertoo. ”Nuorten itsetunto on vahvistunut ja he ovat saaneet joko eväät opintojen loppuunviemiseen tai vaikkapa rohkeutta vaihtaa alaa ja hakeutua mieluisampaan ammattiin. Tärkeintä on, ettei nuori syrjäydy ja jää tyhjän päälle”. Työvalmennuskeskuksen ja työpajojen nuoret, joilta puuttuu ammatti tai tutkinto on jäänyt kesken, voivat puolestaan tulla opiskelemaan KSAO:on.

Opetusministeriö tukee vahvasti tämän kaltaista yhteistyötä ja patistaa toisen asteen koulutuksenjärjestäjiä yhteistyöhön työpajojen kanssa. Turjansalo odottaakin mielenkiinnolla miten asiaan riittää kiinnostusta ja resursseja suurkunnan syntyessä. ”Asia tullee uudelleen mietittäväksi. Malli on nyt luotu – yhteistyö on saatava luontevaksi osaksi toimintaa ja pysyväksi yhteistyömuodoksi”, Leena Turjansalo summaa.