KSAO ja Kouvolan Yrittäjät yhteistyöhön
Julkaistu ma 17 maalis, 2008 12:05
Kouvolan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Sami Hänninen (vas) ja KSAO:n johtava rehtori Timo Olli allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. "Meillä on tarvetta lisätä yrittäjyysopintoja ja antaa valmiuksia valmistuville ammattilaisille. Elinkeinorakenteen muutos tuo uusia tarpeita koulutukseen - tällä hetkellä yrittäjyys ei näy kovinkaan voimakkaasti teollisuusvaltaisessa Kymenlaaksossa, mutta tilanne voi muuttua", Timo Olli totesi.
Kouvolan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Sami Hänninen, KSAO:n johtava rehtori Timo Olli, opetusalajohtaja Eeva Sahlman (alh.vas.) sekä yrittäjien koulutusyhteistyöhenkilö Siru Vainio.

Kouvolan seudun ammattiopisto ja Kouvolan yrittäjät ovat solmineet yhteistyösopimuksen. KSAO:n opetussuunnitelmassa yksi painopistealue on yrittäjyys. Nyt tehdyn sopimuksen tarkoituksena on tuoda systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä yritysyhteistyöhön ja kehittää etenkin työssäoppimiseen hakeutumista.

Työssäoppimista on KSAO:ssa ollut jo vuosia. Useimmiten opiskelija itse etsii työpaikkansa. Nyt on tarkoitus koota rekisteri työssäoppimista tarjoavista työpaikoista ja nimetä työssäoppimista koordinoiva yhteyshenkilö KSAO:on. Yrittäjät saavat tietoa KSAO:n eri koulutusaloista ja kuinka työssäoppijan voi saada, sekä koulutusta työpaikkaohjaajaksi eli yhteyshenkilöksi yrityksessä.

”Yhteistyötä yrittäjien ja työelämän kanssa on ollut meillä aina. Nyt tästä toiminnasta on tarkoitus saada entistä määrätietoisempaa ja laajempaa”, kertoo opetusalajohtaja Eeva Sahlman. ”Luomme aktiivisen puheyhteyden yrittäjäjärjestöihin suorien yrittäjäkontaktien rinnalle. Näin hyödynnetään yrittäjäjärjestöjen tietotaito ja verkosto”, hän kertoo. Kouvolan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Sami Hänninen korostaa yrittäjien tarpeiden kartoituksen tärkeyttä: ”On äärimmäisen tärkeää, että työssäoppijan osaamisen taso vastaa yrittäjän tarpeita ja että työhön menevä nuori tietää mitä häneltä odotetaan. Kartoittamalla tarpeet ja osaaminen osataan ohjata soveltuvin opiskelija hänelle sopivaan yritykseen. Näin saadaan työssäoppimisesta paras mahdollinen hyöty kaikille osapuolille.”

Yhteistyö tulee näkymään myös erilaisten projektien ja markkinointitempausten muodossa, joihin kytketään mukaan opiskelijat. Esimerkiksi huhtikuulle on suunnitteilla ”rommiskaba”, jossa KSAO:n tarjoilijaopiskelijat suunnittelevat erilaisia rommidrinkkejä paikallisen rommien maahantuojan kanssa. Oman osaamisensa skabaan tuovat myös parturi-kampaaja- ja stylistiopiskelijat.

Yhteistyöllä pyritään lisäämään opiskelijoiden oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutusta yrittäjien kanssa, sekä madaltamaan opiskelijoiden kynnystä esimerkiksi oman yrityksen perustamiseen opintojen jälkeen. ”Haluamme näyttää nuorille mitä yrittäjyyden kautta voi saavuttaa. Yrittäjänä on vapaus tehdä mitä haluaa, mutta siihen tarvitaan draivia ja uskallusta. Hyvien esimerkkien kautta voimme saada asenteita myönteisimmiksi yrittäjyyttä kohtaan”, Hänninen uskoo. Lisäksi pyritään lisäämään yhteistyötä aikuiskoulutuksen saralla. ”KSAO tarjoaa myös paljon aikuiskoulutusta ja voimme räätälöidä tarvittavaa koulutusta yrittäjien tarpeisiin”, Sahlman muistuttaa.
 

Lisätiedot: opetusalajohtaja Eeva Sahlman, p. 0400 264 774

 

Jutun kuvat liitteenä: