Älykäs sähköverkko jo totta Anjalassa - bioenergian tuotanto kannattavaa
Julkaistu ke 16 touko, 2012 12:35
Kansanedustaja Jari Lindström ja rehtori Timo Olli latasivat ensimmäistä kertaa Anjalassa tehdyllä energialla sähköautoa. KSAO:ssa on tarkoitus aloittaa sähköautojen asentajakoulutusta ensi syksynä.
Projektivastaava Juha Solio korosti oikeaa ja ennakkoluulotonta asennetta bioenergian hyödyntämisessä: "Henry Ford on sanonut aikoinaan, että jos hän olisi kysynyt asiakkailtaan, millaisia kulkuvälineitä tarvitaan, he olisivat halunneet nopeampia hevosia".
Kansanedustaja Jari Lindström ja Schneider Electric Finlandin Esa Kaarlampi ovat tyytyväisiä innovatiiviseen Biosampo -tutkimus- ja koulutuskeskukseen.
Rehtori Timo Olli kiitti bioenergia-hankkeissa työskennelleitä projektiassistentti Tiina Nokkasta, FREES-hankkeen vetäjää Tomi Höökiä, projektivastaava Juha Soliota ja alan koulutusta suunnitellutta Pertti Lindroosia loistavasta työstä. Tiimissä on heidän lisäkseen mukana myös opettaja Mia Kujala.
"Nocart Oy:n saarekesähköjärjestelmä varastoi sähköä kulutushuippuja varten ja se voidaan myös syöttää valtakunnan verkkoon", kertoi toimitusjohtaja Vesa Korhonen.
Biosammossa opettava Mia Kujala pääsi testaamaan sähköautolla ajoa.
Pertti Lindroos esittelee paineistetun polttokattilan ja highspeedgeneraattorin yhdistelmää palvelujohtaja Timo Tiaiselle.

Smart Grid eli älykäs sähköverkko on jo totta Kouvolan seudun ammattiopiston bioenergia-alan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Anjalassa sijaitsevassa Biosammossa on onnistuttu tekemään bioenergian tuotannosta kannattavaa monia eri menetelmiä yhdistämällä. Kehitystyö on tehty EAKR-rahoitteisten Biosampo- ja Biohybridi-projektien kautta. Eilen koulutuskeskuksessa pidettiin projektien päättöseminaari sekä avoimet ovet.

Seminaarin avaaja, kansanedustaja (ps.) Jari Lindström korosti Biosammon ainutlaatuisuutta ei ainoastaan Suomen vaan myös EU:n tasolla. "Tulokset puhuvat puolestaan. Kaikki projekteissa asetetut tavoitteet on saavutettu ja ylitetty moninkertaisesti. Monet paperinmakuiset projetit hautautuvat mappeihihn - Biosampo on loistava osoitus projekteista, joissa syntyy selkeää tulosta", hän totesi. Myös molempien projektien ohjausryhmän edustajat olivat samoilla linjoilla. "Energiasta tulee yksi maatilojen tuote viljan, lihan ja maidon rinnalle. Olen ylpeä Biosampo-projektista, eikä työtä pidä lopettaa. Biosammon on mahdollista nousta Pohjoismaihin merkittäväksi uusiutuvan energian keskukseksi Saksan ja Itävallan rinnalle", uskoi Biosampo-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Kimmo Jokiranta. Biohybridi-projektin ohjausryhmää edustanut Matti Johansson korosti uusien teknologioiden merkitystä: "Anjalassa on teknologiaa, josta on pulaa vaikkapa kehitysmaissa. Suomessakin on energiaa, kun sitä ymmärretään ottaa käyttöön - silloin ei tarvitse tuoda öljyä tai fossiilisia polttoaineita muualta." Kinnnon Vesa Junttila kiitti KSAO:a ennakkoluulottomasta ja rohkeasta asenteesta ja uskoo Biosammon tuovan koulutus- ja osaamispääomaa Kouvolaan. "Biosampo antaa sisältöä uudelle Kouvolan sloganille - ihmeen hieno kaupunki", hän totesi.


Biosammossa kehitettiin oppimisympäristöä ja koulutusmenetelmiä

Biosampo-projektin tavoitteena oli rakentaa bioenergiakeskus, jossa tuotetaan monitasoista aikuiskoulutusta. Bioenergia-alan aikuiskoulutus aloitettiin vuonna 2010 ja sen on suorittanut 58 opiskelijaa. Tänä vuonna aloitettiin bioenergia-alan ammattitutkinnon koulutus.

Hankkeen ja jatkohanke Biohybridin kautta on syntynyt oppimisympäristö, jossa kaikki orgaaninen aine voidaan muuttaa polttoaineeksi ja lannoitteiksi, jotka vähentävät teollisesti tuotettujen väkilannoitteiden käyttöä. Biosammossa on pystytty yhdistämään biodiesel- ja biokaasulaitosten toiminta, jolloin energian tuotanto on taloudellisesti kannattavaa, sillä yksin ei kumpikaan laitos tuota energiaa riittävän tehokkaasti. Projekteissa on kehitetty uusia energiantuotantomuotoja, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai toimivat kierrätyspolttoaineilla. Menetelmät vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä myös kuljetuksessa ja energiantuotantoprosesseissa.

Hankkeissa on tehty yhteistyötä useiden yliopistojen ja yritysten kanssa. Anjalassa on testattu menetelmiä käytännössä ja yliopistot tekevät tieteelliset tutkimukset. Käytännönläheinen opetusmenetelmä on tukenut myös korkeakoulujen tutkimuksellista opetusta. Yrityksille Biosampo on tarjonnut testilaboratorion alan innovaatioiden kannattavuuden testaamiseen. 

Koulutuskeskuksen bioenergiaprosessia ohjataan Schneider Electricin logiikkajärjestelmän avulla. Järjestelmä mahdollistaa vientikoulutoiminnan ja Biosampo-konseptin monistamisen eri puolille maailmaa, sillä prosessiohjausta voidaan valvoa internetin välityksellä.


Biosampo- ja Biosampo- hankkeiden tuloksia:

 • Aloitettu ainoana Suomessa hajautettuun energiantuotantoon perustuva koulutus ja luotu siihen ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa kaikki orgaaninen aine voidaan muuttaa polttoaineeksi ja lannoitteiksi, jotka vähentävät teollisesti tuotettujen väkilannoitteiden käyttöä. Tähän mennessä koulutettu 58 opiskelijaa.
 • Onnistuttu tekemään bioenergian tuotannosta kannattavaa monia eri menetelmiä yhdistämällä. Biosammossa on pystytty yhdistämään biodiesel- ja biokaasulaitosten toiminta, jolloin energian tuotanto on taloudellisesti kannattavaa, sillä yksin ei kumpikaan laitos tuota energiaa riittävän tehokkaasti.
 • Projekteissa on kehitetty uusia energiantuotantomuotoja, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä tai toimivat kierrätyspolttoaineilla. Menetelmät vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä myös kuljetuksessa ja energiantuotantoprosesseissa.
 • Energiaitsenäisen maatilamallin avulla on onnistuttu vähentämään merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä maatiloilla ja parantamaan energiatehokkuutta. Hajautetun bioenergiantuotannon käyttösovellusten ansiosta maaseudun toimijat saavat energiaomavaraisuuden ohella mahdollisuuden energiayrittäjyyteen eli ylijäämäsähkö voidaan myydä valtakunnan verkkoon älykkään sähköverkon sovellusten avulla:
  • Schneider Electric Finland Oy:n sähkön säätölaitteisto ja verkkoon syöttö on suunniteltu käyttämään useita eri taajuuksisia generaattoreja samaan aikaan. Verkkoon syöttö tapahtuu yhden AFE- yksikön kautta. Yksikkö on varustettu mittarointitasolla, joka riittää varmistamaan sähkön myyntikelpoisuuden valtakunnan verkkoon.
  • Nocart- saarekesähkö varastoi sähköä kulutushuippuja varten. Järjestelmällä voidaan toteuttaa jopa maatilojen koko sähköntarve. Yhteistyökumppani Nocart Oy.
 • Hajautetulla energiantuotantomallilla on vähennetty merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä maatiloilla. Koulutuksessa on optimoitu opiskelijoiden maatilojen energiavirtoja -> fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentynyt ja energiatehokkuus parantunut.
 • Yritykset ovat saaneet käytännön tietoa bioenergioiden käytön kannattavuudesta ja kannattamattomuudesta.
 • Kehitetty uusia innovaatioita ja ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä menetelmiä
 • Pystytty poistamaan käytöstä menetelmiä, joiden ekologisuus ei ole ollut asetettujen tavoitteiden tasolla.
 • Luotu Biosampo-koulutuskonsepti, jota voidaan monistaa. Vientikouluhanke BiosampoFREES jatkaa tätä työtä koulutusviennin aloittamiseksi. Aiesopimukset kahden filippiiniläisen koulutuksenjärjestäjän kanssa on allekirjoitettu marraskuussa 2011.
 • Tarjottu yliopistoille käytännön testilaboratorio. ”Monipuolinen valikoima bioenergia-alan laitteistoa pienessä, mutta todellista tuotantoa vastaavissa olosuhteissa luo hyvän pohjan koulutukselle, mutta myös tutkimusyhteistyölle. Lisäksi konsepti, jossa laitteita testataan kovassa käytännössä yhdistettynä peruskannattavuuden arviointiin, on erinomainen tapa kouluttaa. Tutkijalle laitteisto joka vastaa todellisia olosuhteita mutta jolla ei ole tuotannon tulospaineita, ja tutkimusmateriaalin näkökulmasta myös mittakaavaa, on otollinen erityisesti todentamis- ja skaalausvaiheessa, joissa on odotettavissa tarvetta muutoksille ja säädölle”. Tutkija Teemu Vilppo, Itä-Suomen yliopisto, Hajautetut Biojalostamot hanke.
Älykkäässä sähköverkossa kulutetaan, tuotetaan ja varastoidaan energiaa ja ohjataan kuormitusta tarpeen mukaan. Kulutushuippuja pystytään tasaamaan siirtämällä verkon kuormitusta ja varastoimalla sähköä. Älykkääseen sähköverkkoon voidaan yhdistää pienimuotoista hajautettua energiantuotantoa. Sähkön käyttäjä voi osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille. Ylijäämä omasta energiantuotannosta syötetään verkkoon.  Näin tuodaan koko valtakunnalliseen verkkoon uusia tulevaisuuden ratkaisumahdollisuuksia myös alueellisissa kriisitilanteissa.

 

Biosammon avoimet ovet ja sähköautot kiinnostivat.
Ravitsemusalan opiskelijat grillasivat vieraille maatilatorin makkaraa. Hiilet ja sytytysneste olivat biotuotantoa.
Ympäristönhoitajaksi valmistuva Akseli Kukkonen ottamassa näytteitä väitöskirjatutkimusta varten.