Liikennevirasto ja KSAO syventävät yhteistyötään
Uusi kumppanuussopimus allekirjoitettiin
Julkaistu ti 08 touko, 2012 10:37
Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat Asko Jaakkola (kehittämispäällikkö, KSAO), Markku Nummelin (tekninen johtaja, Liikennevirasto), Timo Olli (rehtori, KSAO) sekä Juhani Tervala (pääjohtaja, Liikennevirasto)
Timo Ollin ja Juhani Tervalan kädenpuristus kumppanuuden vahvistukseksi.
Päivän päätteeksi tutustuttiin KSAO:n ratatekniikkaan suuntautuvaa maarakentajan koulutukseen Veturitalleilla. KSAO:n Hannu Jalonen (vas.), Markku Nummelin, Seija Hietanen ja Juhani Tervala Liikennevirastosta, Jukka Leino ja Timo Olli KSAO:sta
Opettaja Timo Kuningas esitteli radanrakennukseen suuntautuvaa koulutusta. Ensimmäiset radanrakentajat valmistuivat viime keväänä.

Liikennevirasto ja Kouvolan seudun ammattiopisto solmivat uuden kumppanuussopimuksen rautatiealan koulutuksen kehittämiseksi Kouvolassa. Tavoitteena on lisätä valtakunnallisesti osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittää opetuksen ja opetusmateriaalin sisältöä sekä KSAO:n rautatiealan oppimisympäristöä. Sopimuksen tarkoituksena on korostaa kahdenkeskistä kumppanuutta, joka mahdollistaa neutraalin rautatiealan koulutuksen kehittämisen KSAO:ssa valtakunnallisesti merkittäväksi.

Kouvolan seudun ammattiopistolle kumppanuussopimus on merkittävä. ”Olemme ainoa ammattiopisto Suomessa, jossa kehitetään rautatiealan koulutusta. Viranomaistuki on meille hyvin tärkeää, sillä rautatieala on tarkasti säädelty”, sanoo rehtori Timo Olli. Kumppanuuden myötä KSAO saa hyödyntää Liikenneviraston asiantuntijapalveluja. Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala peräänkuuluttaa toiminnanharjoittajasta riippumattoman koulutuksen tärkeyttä Suomessa. "Rautatiekaupunkina Kouvola sopii hyvin myös alan koulutuspaikaksi. On tärkeää saattaa rautatiealan koulutus normaaliksi. Ensimmäistä kertaa vuosiin rahaa ohjautuu rautatiealan hankkeisiin enemmän kuin tiehankkeisiin. Eli töitä ja tarvetta osaaville tekijöille on", hän totesi.

KSAO ja RHK (nykyisin Liikennevirasto) allekirjoittivat ensimmäisen kumppanuussopimuksen vuonna 2009, joka korvataan nyt allekirjoitetulla sopimuksella.”Olemme jo nyt saaneet käyttöömme varautumisvaihteen, ratakuvia ja raiteisto- ja linjakaavioita, joiden avulla voidaan rakentaa autenttiset rataosuudet koulutustarkoituksiin. Tulevaisuudessa pyritään täydentämään oppimisympäristöä turvalaitetekniikan osalta”, kertoo projektivastaava Jukka Leino. Yhteistyötä on tarkoitus lisätä myös työssäoppimisen ja valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen saralla.

KSAO:n järjestämä koulutusta on suunniteltu työelämälle tehdyn kartoituksen perusteella. Seuraavia mahdollisia koulutusvaihtoehtoja ovat:

  • rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto sekä lisä- ja täydennyskoulutus (aikuiskoulutus, alkaen vuonna 2012)
  • rautatiekaluston kunnossapidon suuntautumisvaihtoehto esim. sähköalan tai kone- ja metallialan perustutkinnossa (nuorisoaste, alkaen vuonna 2013)
  • kiskoliikenteen turvalaiteasentajakoulutus, lisä- ja täydennyskoulutus (aikuiskoulutus, alkaen vuonna 2013)
  • kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto (aikuiskoulutus, alkaen vuonna 2013)
  • liikkuvan kaluston kuljettaminen (veturinkuljettajakoulutus)
  • vaihtotyö (konduktöörikoulutus)
  • liikenteenohjaus (liikenteenohjaajakoulutus)
  • ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen (pätevyyskoulutus)


Veturisimulaattori Ranskasta

Veturinkuljettajakoulutuksen suunnittelu on edennyt lupahakumenettelyvaiheeseen. Parhaillaan on haettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta oppilaitoshyväksyntää koulutuksen aloittamiseksi syksyllä. Koulutukseen ollaan hankkimassa veturisimulaattoria Ranskasta, jonka ohjelmamoduuli päivitetään vastaamaan Suomen nykyistä rataverkkoa ja Kehäradalla käyttöönotettavaa uutta opastinjärjestelmää.

KSAO:ssa aloitettiin radanrakennuksen koulutus osana maarakentajakoulutusta vuonna 2008. Koulutukseen on tarkoitus toteuttaa radan päällysrakenteen komponenttien kierrätysosien lajitteluun liittyvä oppimisympäristö. ”Käytännössä tämä tarkoittaa kierrätysosien hyödyntämistä opetustarkoituksiin. Opiskelijat näkevät kaikki Suomessa käytössä olevat komponentit ja oppivat arvioimaan niiden kierrätettävyyttä”, Jukka Leino valottaa.


Lisätiedot:      KSAO / projektivastaava Jukka Leino puh. 020 615 8175
                     Liikennevirasto / tekninen johtaja Markku Nummelin puh. 020 637 3971