Työpaikkaohjaajiksi verkossa
Julkaistu ma 19 joulu, 2011 14:10

Ensimmäinen verkon kautta mahdollistettu työpaikkaohjaajakoulutus on viety läpi onnistuneesti. Koulutukselle on kysyntää, sillä arvion mukaan koulutettuja työpaikkaohjaajia puuttuu Suomessa vielä noin puolelta työpaikoista.

Sosiaali ja terveyden toimipiste järjesti yhteistyössä Top-Kymi hankkeen kanssa työpaikkaohjaajakoulutusta ensimmäistä kertaa 2 opintoviikon laajuisena, osin verkon kautta suoritettavana koulutuksena. Työpaikkaohjaajat saivat valmiuksia työssäoppimisen ohjaukseen sekä lähihoitajien ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien arviointiin.

Hyvää palautetta

Elimäen hoivakodin sairaanhoitaja Mari Kivimaa koki verkko-osion onnistuneena. ”Se palveli opiskelijaa – sillä osiot, joihin ei ollut muuten mahdollista osallistua, saattoi suorittaa Moodle-oppimisalustalla”, hän kiittää. Marin mukaan kurssimateriaali oli helposti avattavissa ja luettavissa vaikka jotkut verkkotentin kysymyksistä vaativat tarkempaa miettimistä. Mikä parasta, koko työyksikkö pystyy hyödyntämään hyvää kurssimateriaalia. Verkko-opiskelun puutteena Mari koki sen, että jää paitsi keskusteluista, joilla avataan kurssimateriaali tarkemmin.

Top-Kymi hanke järjestää yhteistyössä KSAO:n opettajien kanssa eri aloilla työpakkaohjaajakoulutusta lähiopetuksena, jalkautumalla työelämään, sekä verkossa työpaikkojen tarpeista käsin.
 

Työpaikalla aidossa työympäristössä tapahtuva oppiminen on keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä. Koulutuksen järjestäjän tulee ottaa vastuuta työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laadusta. Parhaiten se toteutuu kehittämällä työpaikkaohjaajien koulutusta ja lisäämällä sen saatavuutta. Arvion mukaan koulutettuja työpaikkaohjaajia puuttuu Suomessa vielä noin puolelta työpaikoista.

Ammattisilta-hankkeessa kehitetty moduulipohjainen työpaikkaohjaajakoulutusmalli on yksi väline vahvistaa työelämäyhteistyötä mm. työpaikkaohjaajien pedagogisten taitojen kehittämiseksi. Koulutusmallia sovelletaan ensi vuonna myös Venäjällä toteutuvilla työssäoppimisjaksoilla.  Järjestetyissä työpaikkaohjaajakoulutuksissa on noussut esiin yksiköiden hektinen tilanne ja kiireinen työtahti. Koulutukseen irrottautuminen kesken työpäivää tuottaa usein ongelmia. Yhtenä ratkaisuna tähän oppilaitos tarjoaa mahdollisuuden työelämälle kouluttautua osittain tai kokonaan verkossa.

teksti: Tuula Ritvanen