Työelämäyhteyksiä vahvistettiin
Sote-alan kehittämispäivä
Julkaistu ke 23 marras, 2011 13:05

Sosiaali ja terveyden toimipiste  järjesti yhteistyössä Top-Kymi hankkeen kanssa alan työyhteisöjen esimiehille työssäoppimisen kehittämis- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 8.11. 2011. Tilaisuuden teemoina olivat mm. työssäoppimisen järjestäminen, ammattiosaamisen näytöt, tutkintotilaisuudet ja opiskelu oppisopimuksella.

Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on ammatillisen koulutuksen keskeisiksi kehittämiskohteiksi nostettu mm. koulutuksen työelämävastaavuuden ja työelämäyhteyksien vahvistaminen. Eritystä huomiota kiinnitetään työpaikalla tapahtuvaan opiskelun ohjaukseen ja sen laadunvarmistukseen.

Paikalla oli keskustelemassa 15 esimiestä ja 10 opettajaa. Tilaisuutta alustivat koulutuspäällikkö Irina Oksanen, Top-Kymi hankkeen projektivastaava Tuula Ritvanen sekä opettajat Reija Vuorensola, Anne Varonen, Marja Kero ja Outi Kailio. Esimiesedustajan puheenvuoron käytti Kati Penttilä kotihoidosta. Esimiehet kokivat tapaamisen hyödylliseksi ja tietoja päivittäväksi. Ehdotettiin, että tapaamisia jatketaan säännöllisesti kerran lukuvuodessa.
 

teksti: Tuula Ritvanen