Rautatiealan koulutusta Kouvolaan kehittänyt KSAO-Innorail projekti päättyy
Julkaistu ti 07 kesä, 2011 14:59
Pietarin rautatieyliopiston vararehtori Ludmila S. Blazhko esitteli rautatiealan koulutusta Venäjällä sekä rautateiden rakentamisen ja ylläpidon koulutusmateriaalia. Projektivastaava Jukka Leino venyi myös tulkin tehtäviin.
VR Track Oy:n koulutuspäällikkö Jorma Tolvanen peräänkuulutti turvallisuusajattelua, joka iskostuu työntekijöille jo opiskeluvaiheessa.
Hyvin suunniteltu kunnossapito ja osaajien koulutus säästävät rahaa painotti Per Corshammar. "Olen hyvin ylpeä Kouvolassa aloitetusta koulutuksesta ja aion puhua sen puolesta ympäri Skandinaviaa."

Yksi seudullisesti merkittävimmistä Kouvolan seudun ammattiopiston hankkeista, rautatiealan koulutusta Kouvolaan kehittänyt KSAO-Innorail päättyy kesäkuun lopussa. Projektin päätösseminaari järjestettiin 7.6.Liiketalouden toimipisteen auditoriossa.

Rautatiealan koulutuksen haasteita liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta valotti hallitusneuvos Pekka Kouhia ja kiitti KSAO:a arvokkaasta työstä alan koulutuksen lisäämiseksi. "Tähän asti alan koulutuksesta on vastannut VR. Ministeriön näkökulmasta KSAO:n koulutus on ollut tervetullutta", hän totesi. Yhteistyöyritysten puheenvuoroissa Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Veli Hyyryläinen kertoi rautateiden rakennemuutoksesta kohti yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä. "Riippumattomalle koulutukselle on tarvetta. Toivottavasti koulutuksen kehitystyö jatkuu ja kasvaa ja pian saadaan ensimmäisten veturinkuljettajien koulutus käyntiin", Hyyryläinen sanoi. Vierailevina luennoitsijoina kuultiin Pietarin rautatieyliopiston vararehtori Ludmila S. Blazhkoa sekä ruotsalaista rautatiealan opetusmateriaalin tuottajaa Per Corshammaria, joka korosti kunnossapidon tärkeyttä rautatiealalla. "Jos ei ennaltaehkäisevään kunnossapitoon satsata, kaikki kunnossapito on yhtäkkistä, ennakoimatonta ongelmien korjausta eli kallista. Se aiheuttaa junien viivästymisiä. Tanskassa on laskettu, että junien viivästys aiheuttaa ihmisten myöhästymisiä töistä, joka on 10 kertaa kalliimpaa kun ennakoiva kunnossapito.Ruotsissa yhdestä kruunusta 17 äyriä menee kunnossapitoon, muu osa hallintoon ja väärinkäsityksiin.", Corshammar tykitti.

Projektin tulokset

Rautatiealan koulutuksen kehittäminen Kouvolan seudun ammattiopistossa aloitettiin jo vuonna 2005 osana seudullista Innorail-hankekokonaisuutta. Projektin tuloksena KSAO:ssa käynnistettiin radanrakentamiseen suuntautuva maarakentajakoulutus osana rakennusalan perustutkintoa vuonna 2008. Samana vuonna rautatiealan koulutuksen kehittämistä jatkettiin nykyisessä ESR-rahoitteisessa KSAO-Innorail –projektissa.

Nyt keväällä valmistui ensimmäinen 12 opiskelijan ryhmä. Koulutus on löytänyt hyvin paikkansa, ja yhteishaun vuosittainen hakijamäärä on ylittänyt aloituspaikkojen määrän (20) moninkertaisesti. Koulutus on työllistänyt yhteensä kolme täysipäiväistä opettajaa.

Projektirahoituksella on koulutettu ja päivitetty opettajien osaamista radanrakennuksen ja rautatiekaluston kunnossapidon osalta. Yhteistyöyrityksissä (Destia Rail Oy, VR Track Oy, VR Kunnossapitopalvelut sekä Teräspyörä – Steelwheel Oy) toteutettujen työelämäjaksojen aikana on tuotettu opetusmateriaalia maarakentajien koulutukseen. Laadukasta opetusmateriaalia on hankittu kotimaan lisäksi Ruotsista sekä Venäjältä. Projektissa on tuotettu palvelukonsepteja opiskelijoiden työssäoppimiseksi, aikuiskoulutuksen lyhytkurssi sekä selvitetty työelämätarpeita ja kysyntää rautatiealan muulle koulutukselle.

Uusia avauksia suunnitteilla

Uusia koulutusavauksia on edelleen suunnitteilla. Tavoitteena on saada kevään 2013 yhteishakuun rautatiekaluston kunnossapidon asentajakoulutus ja aloittaa alan aikuiskoulutus aluksi lyhytkestoisena täydennyskoulutuksena, myöhemmin ammattitutkintona. Näiden kehittämistä jatketaan rinnakkaishanke KSAO-RAJU:ssa, jossa kehitetään alan oppimisympäristöä Kouvolaan. Parhaillaan odotetaan veturisimulaattorin saapumista Ranskasta. Simulaattori on ensimmäinen askel kohti veturinkuljettajakoulutusta. ”Tavaraliikenne rautateillä vapautui Suomessa vuonna 2007. Lähivuosina täällä on useampia alan toimijoita. Tämä tarkoittaa myös varmasti kysyntää alan koulutukselle”, kertoo projektivastaava Jukka Leino.

Lisätiedot: projektivastaava Jukka Leino puh. 020 615 8175