Lähihoitajien monipuolisia opinnäytetöitä
Toimintatuokioita ja valistusta
Julkaistu pe 01 huhti, 2011 08:51
Tammikuun toimintatorstait. Tiina Hyötyläinen, Riina Toivanen, Sanni Korkee, Janita Eskelinen ja Terhi Lonka toteuttivat kolme toiminnallista tuokiota Vaahteranmäen palvelukodissa Voikkaalla.
Terapeuttinen puutarhatoiminta. Kukkakaupassa työskennellyt Minna Seppälän aihevalinta oli omaa sydäntä lähellä.
Anni Karjalainen (kuvassa) sekä Jasmin Haapaniemi perehtyivät liikunnan merkitykseen lapsille ja erityisesti perheliikunnan tärkeyteen.
Nuorten itsemurhien ehkäisytyö. Heili Joukainen, Pia Jäntti, Jenna Jääskeläinen, Tarja Pippola, Sari Haimi sekä kuvasta puuttuvat Salla Kohvakka sekä Virve Sippu olivat pureutuneet vakavaan aiheeseen.

Sosiaali- ja terveysalan lähihoitajaopiskelijat esittelivät opinnäytetöitään eli kehittämistehtäviään kuun vaihteessa Kansantalon auditoriossa. Töiden aiheet vaihtelivat lasten liikunnan merkityksestä nuorten itsemurhien ehkäisyyn.

Kehittämistehtävien esittelypäivällä pyritään jakamaan tietoa ja ideoita alalla toimiville sekä saamaan opinnäytetyöt konkreettisiksi, jotta tieto ei hautautuisi mappeihin.

Toimintatuokioita mielenterveyskuntoutujille

Monen työn tavoitteena oli tuoda tekemistä ja toiminnallisuutta mielenterveyskuntoutujille toimintatuokioiden tai vaikkapa puutarhan hoivaamisen kautta. Lapset ja lemmikkieläimet olivat myös suosittuja aiheita. Rajuimmasta päästä olivat nuorten itsemurhien ehkäisyyn sekä korvikepäihteisiin keskittyneet opinnäytetyöt. Jälkimmäisen työn tekijät nostivat esiin, että marginaalisesta ongelmasta huolimatta korvikepäihteitä ole huomioitu Kouvolan päihdestrategiassa.

Tammikuun toimintatorstait. Tiina Hyötyläinen, Riina Toivanen ja Sanni Korkee sekä toteuttivat kolme toiminnallista tuokiota Vaahteranmäen palvelukodissa Voikkaalla. Kahdessa ensimmäisessä tuokiossa valmistauduttiin askartelemalla ja leipomalla kolmanteen tuokioon, karaoketansseihin. Tanssit aloitettiin musiikkitietovisalla ja musiikki oli asukkaiden toiveiden mukaisesti iskemää ja diskoa.

Tuokioilla pyrittiin kehittämään asukkaiden toimintakykyä sekä sosiaalisuutta ja saamaan heille onnistumisen kokemuksia, innostusta. Tuokioihin osallistuvat olivat iältään 20-60 –vuotiaita skitsofreniapotilaita. Opiskelijat tutustuivat työssään myös Kouvolan alueen mielenterveystoimintaan.

Terapeuttinen puutarhatoiminta
. Kukkakaupassa työskennellyt Minna Seppälän aihevalinta oli omaa sydäntä lähellä. Puutarhaterapia voi olla passiivista olemista, aktiivista tarkkailua tai toimintaa niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Siinä voidaan katsella, muistella ja kasvattaa kasveja, korjata satoa tai tehdä asetelmia. Tai voidaan mennä retkelle metsään rauhoittumaan.
Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, elämän hallintaa, tavoitteellisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpitää toimintakykyä. 

Kehittämistehtävässään Minna opetti kukka-asetelmien tekoa Vire-talolla, joka on yhteisöllinen tapaamispaikka mielenterveyskuntoutujille Kouvolassa. 

Nuorten itsemurhien ehkäisytyö.
Heili Joukainen, Pia Jäntti, Jenna Jääskeläinen, Tarja Pippola, Sari Haimi, Salla Kohvakka sekä Virve Sippu olivat pureutuneet vakavaan aiheeseen. Yhteistyössä Liekki-projektin, Kouvolan mielenterveysseuran sekä Mediamajan kanssa pyrittiin levittämään tietoa nuorten itsemurhien ehkäisystä. Opiskelijat kävivät luennoimassa kolmessa oppilaitoksessa ja näyttivät koskettavan videon, jossa Leena Pousi kertoo itsemurhan tehneestä pojastaan.

Opiskelijat korostivat tilaisuuksissa ystävyyden ja välittämisen merkitystä. Nuoret kokivat tilaisuudet tarpeellisina, sillä aihe oli koskettanut liian monia henkilökohtaisesti. Erityisesti terveystiedon opettajat kiinnostuivat opiskelijoiden koostamasta materiaalista ja sen hyödyntämisestä opetuksessa.

Perheliikunta ja lasten liikkuminen
. Anni Karjalainen ja Jasmin Haapaniemi perehtyivät liikunnan merkitykseen lapsille ja erityisesti perheliikunnan tärkeyteen. He toteuttivat Kausalan Ravilinnassa perheliikuntatapahtuman päiväkoti-ikäisille. ”Nykyisin jo leikki-ikäiset istuvat tietokoneen ja television ääressä aivan liikaa. Liikunnasta saa iloa, onnistumisia ja se on hyvin tärkeää lapsen oppimisen kannalta. Paljon vinkkejä liikkumiseen lasten kanssa saa vaikkapa netin Nuori Suomi –sivustolta”, Anni vinkkaa.