Opetusministeriön mittari:
KSAO Kymenlaakson tuloksellisin ammatillisen koulutuksen järjestäjä
Julkaistu to 04 joulu, 2008 13:46
"Tuloksellisuuden merkitys rahoituksessa on tulevaisuudessa kasvava”, sanoo ammattiopiston johtava rehtori Timo Olli. ”Mitattavat asiat tulevat olemaan entistäkin keskeisempiä painopistealueita, joita pyritään kehittämään."

Opetusministeriö on myöntänyt Kouvolan seudun ammattiopistolle 567 756 euron lisärahoituksen tuloksellisuuden perusteella. Myönnetty lisäraha nostaa KSAO:n valtionrahoituksen yksikköhintaa opiskelijaa kohden perusrahoitusta suuremmaksi.

Opetusministeriö mittaa tuloksellisuutta vuosittain. Tämänvuotisessa selvityksessä KSAO oli Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen järjestäjistä paras. Mittareina ovat työllistyminen, jatko-opiskelu, keskeyttäminen, läpäisyaste, opettajien pätevyys ja henkilöstön kehittäminen.

KSAO:n tuloksellisuuden indeksiluku oli 1010 pistettä. Lisärahoituksen minimiraja oli tänä vuonna 959 pistettä. Kouvolan seudun ammattiopisto sijoittui kaikkien Suomen suurten monialaisten koulutuksenjärjestäjien (41 kpl) kategoriassa sijalle 16. Laskennassa on pohjana vuosina 2003-2006 tutkinnon suorittaneet opiskelijat. ”Olemme menossa hyvään suuntaan. Tuloksellisuuden merkitys rahoituksessa on tulevaisuudessa kasvava”, sanoo ammattiopiston johtava rehtori Timo Olli. ”Mitattavat asiat tulevat olemaan entistäkin keskeisempiä painopistealueita, joita pyritään kehittämään. Nyt meillä oli selkeää parannusta edellisvuosiin opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opiskelun osalta. Myös keskeyttämistä on saatu vähennettyä. Henkilöstön kehittämisen osata on myös parannusta aiempaan”, Timo Olli summaa.  

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on uudistettu entistä enemmän tuloksellisuuteen kannustavaksi. Tuloksellisuus otettiin osaksi opiskelijan yksikköhinnan määräytymisperustetta vuonna 2006. Tavoitteena on tukea koulutuksen laadun kehittämistä ja vaikuttavuuden parantamista ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Tulosmittariston avulla saadaan tietoa niin koulutuksen järjestäjien kuin opetushallinnon käyttöön.
 

Lisätiedot:  johtava rehtori Timo Olli, p. 040 592 1930

 

Raportti tulosrahoituksesta löytyy Opetushallituksen nettisivuilta.