Helikopterihuollon koulutuslupa hyväksytty
KSAO:ssa eurooppalaiset vaatimukset täyttävää koulutusta
Julkaistu ke 25 elo, 2010 12:20
Koulutuslupaa varten on tehty hurjasti pohjatyötä. EU-komissio vaatii laatukäsikirjan, johon KSAO:n antama koulutus on dokumentoitu tarkasti. Koulutuspäällikkö Jussi Pakarisella on hymy herkässä.
Käytännön opetus toteutetaan Tiilitien helikopterihallissa. Helikopterin käynnistys on osa opetusta ja meluisaa puuhaa. Lentoturvallisuus on koulutuksen tärkeimpiä perustoja - jokaisen mekaanikon käden jälki vaikuttaa lentoturvallisuuteen. Siitä ei tingitä.

Kouvolan seudun ammattiopiston helikopterihuoltokoulutus (lentokoneasennuksen perustutkinto) on saanut Liikenteen turvallisuusviraston TraFi:n myöntämän ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutusluvan (FI.147.0008.). Hyväksyntä tarkoittaa, että KSAO:n koulutus täyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n asettamat laatu- ja sisältövaatimukset.


Helikopteritekniikkaa ainoana Suomessa

Nyt saatu koulutuslupa ankkuroi Suomen ainoan helikopterikoulutuksen vankasti Kouvolaan. Aiemmin koulutuksen järjestämisestä kilpailivat myös muut lentokoneasennuksen peruskoulutusta antavat tahot. ”KSAO tarjoaa ainoana Suomessa EU:n hyväksymää helikopterihuoltokoulutusta, neljä muuta koulutuksenjärjestäjää keskittyy lentokoneiden huoltoon ja yksi avioniikkaan”, koulutuspäällikkö Jussi Pakarinen kertoo. ”Tämän eteen on tehtävä jatkossakin paljon työtä, jotta takaamme laadun pysyvyyden. Ilmailuviranomainen auditoi koulutusta säännöllisesti”. Lupa tuo myös uusia mahdollisuuksia aikuiskoulutukseen. Aikuispuolella on kysyntää etenkin lentokoneen huoltokoulutuksen päivittämisestä helikoptereihin. ”Hyväksyntä on strategisesti erittäin merkittävä ammattiopistolle sekä koko seutukunnalle, kun valtakunnallinen helikopteritoiminta on keskittymässä Kouvolaan”, sanoo KSAO:n johtava rehtori Timo Olli.

Opiskelijoille näkyvin muutos on, että he voivat hakea ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa, joka on voimassa koko Euroopan alueella, perustutkinnon suorittamisen ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Aiemmin lupaan on tarvittu kolmen vuoden työkokemus sekä erillinen ns. hyvitysraporttijärjestelmä.

Työharjoittelusta suurempi osa KSAO:ssa

Käytännössä luvan saaminen tarkoittaa myös työharjoittelun osuuden lisääntymistä KSAO:n tiloissa. ”Viranomainen vaatii luvan saanutta koulutuksenjärjestäjää lisäämään työharjoittelua omassa oppimisympäristössään, sillä valvottavien käytännön harjoitusten osuus lisääntyy. Tämä asettaa meille haasteita tilojen ja oppimisympäristön suhteen”, Pakarinen pohtii. Tällä hetkellä opetusta annetaan sekä Utinkadulla että Tiilitien helikopterihallilla. ”Tärkeää opiskeluaikaa tuhlaantuu siirtymiseen kahden paikan välillä. Työharjoittelun lisääntymisen myötä tilat käyvät myös ahtaiksi. Oppimisen laadun takaaminen pysyvästi vaatii uuden autenttisen oppimisympäristön”, Pakarinen toivoo. KSAO:n helikopterihuoltokoulutuksessa tehdään tiiviisti yhteistyötä Patrian ja Puolustusvoimien kanssa. Suuri osa KSAO:sta valmistuneista työllistyy näiden työnantajien palvelukseen.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Jussi Pakarinen puh. 020 615 8710

Tarkoin säädelty koulutusala

Ilma-alushuollon ja ilma-alushuoltohenkilöstön koulutus- ja kokemusvaatimukset määritellään Komission Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteessä III (Part-66) ja liitteessä IV (Part-147), joka on kansainvälinen EU-alueen ilma-aluksenhuoltohenkilöstön lupakirjan vaatimustaso.
Asetuksen Part-66 märittelee henkilöstön koulutus-, koe- ja kokemusvaatimukset
• Part-147 määrittelee koulutusorganisaation vaatimukset.
ilmailukielellä puhutaan Part-147 koulutusorganisaatiosta.

Hyväksynnän myötä Kouvolan seudun ammattiopiston Helikopterihuoltokoulutus täyttää Part-66:n koulutukselle ja Part-147:n koulutusorganisaatiolle asetetut vaatimukset. EU-asetuksen mukaiset vaatimukset ovat voimassa kaikissa Euroopan maissa. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lentokonehuollon vaatimukset ja toiminnot eri maissa ja sen myötä ylläpitää ja kehittää korkeaa lentoturvallisuustasoa. Jokaisen mekaanikon käden jälki vaikuttaa omalta osaltaan lentoturvallisuuteen.