Koulusta duuniin –paneeli Utinkadulla
Kuinka saada nuoret työllistymään opintojen päätyttyä?
Julkaistu ke 24 helmi, 2010 10:42
Opiskelija Marika Nieminen, Sinikka Puruskainen (Ely-keskus), Siru Vainio (pj. Kouvolan yrittäjät ry), Sanna Taimisto(Kouvolan kaupungin OTE Nuorten työpajat) opetusalajohtaja Eeva Sahlman, Kalle Vastamäki (Bovallius NivelKytkin).

Nuorten työllistymiseen tähtäävässä Koulusta duuniin –hankkeessa järjestettiin laajapohjainen paneelikeskustelu tammikuun päätteeksi. Paneelissa oli mukana niin työelämän, opinahjojen kuin nuorten parissa työskentelevien edustajia. Keskustelu virisi vilkkaana ja paneelissa peräänkuulutettiin koko koulutusjärjestelmän sekä kodin vastuuta kasvattamisessa. Seuraava keskustelutilaisuus aiheesta pidetään maaliskuussa.

Paljon keskustelua herätti opiskelijoiden työssäoppiminen. Yrittäjät toivovat yhteistyön ammattiopiston kanssa tiivistyvän. Nykyiseen järjestelmään haluttiin parannuksia, jotta työssäoppimisjaksosta hyötyisivät myös yrittäjät.

Tukea opiskelijoiden työelämätaitoihin

Keskustelussa heijasteli valtakunnallisesti esiin noussut nuorten työntekijöiden työmoraali. Ammattiopistoa haastettiin ohjaamaan opiskelijoita enemmän todellisiin työelämätaitoihin. Nuorten kanssa tulisi käydä läpi selkeämmin sitoutuminen ja vastuullisuus työstä. Heille tulisi korostaa ajankäyttöä ja täsmällisyyttä ja saada heidät ymmärtämään, että työelämässä poissaoloista on seuraamuksia. Paneelissa peräänkuulutettiin koko koulutusjärjestelmän sekä kodin vastuuta kasvattamisessa
 
Puutteelliset työelämätaidot eivät ole kategorisoituneet erityisesti mihinkään opiskelijaryhmään. Yhä enenevässä määrin työllistymisohjausta tarvitsevat kaikki opiskelijat, jotta työssäoppimisjaksot sujuisivat onnistuneesti ja työllistyminen sekä työelämään sitoutuminen nuorille helpottuisi.

”Tutkimusten mukaan nuoret haluavat muuttaa työelämää eivätkä enää näe työtä itseisarvona, mutta yritykset noudattavat toistaiseksi omia sääntöjä ja kulttuuria, joihin kuuluvat säännölliset työajat, työhön sitoutuminen, itseohjautuvuus työssä sekä työnjohdollinen järjestelmä. Työelämässä nuoret kohtaavat auktoriteetteja ja sääntöjä joiden mukaan toimitaan melko tinkimättömästi”, valottaa projektivastaava Sari Laiho ammatillisille oppilaitoksille heitettyä haastetta.