Kumppanuussopimuus konkretisoituu
RHK:n varautumisvaihde KSAO:n käyttöön
Julkaistu ti 15 joulu, 2009 15:28
RHK:n varautumisvaihde asennettiin tiistaina Voikkaalle UPM Kymmeneltä vuokratulle ratapihalle. KSAO:n maarakennuksen opiskelijat seurasivat asennusta.
Vaihde kuljetettiin ja asennettiin kolmena elementtinä.

Kouvolan seudun ammattiopisto on saanut opetuskäyttöön Ratahallintokeskuksen varautumisvaihteen. Vaihde asennettiin UPM Kymmeneltä vuokratulle tehtaan ratapihalle Voikkaalle kirpeässä pakkassäässä. Vaihde YV60-300-1:9 kuljetettiin rautateitse kolmena elementtinä ja sen asennuksesta vastasi Oy VR-Rata Ab, Itä-Suomi. KSAO:n opetusympäristöksi valjastetaan myös vaihteen vieressä sijaitseva raide 6. jota voidaan purkaa, rakentaa ja huoltaa oppimistarkoituksessa.

RHK:n omistaman ja lainaperiaatteella Voikkaalle sijoitettavan vaihteen asennus KSAO:n rautatiealan koulutuksen oppimisympäristöksi toteuttaa maaliskuussa solmittua kumppanuussopimusta. ”KSAO:lle on erittäin merkittävää, että radanrakennuksen opiskelijat pääsevät kouluttautumaan radan tärkeimmän elementin, vaihteen toimintaan”, toteaa projektivastaava Jukka Leino. "Lisäksi saamme käyttöömme radan, jota rakentaa ja huoltaa turvallisessa ympäristössä. Omalla radalla teollisuusratapihan oppimisympäristössä vältetään liikenteen ja sähköradan vaarat”.

Kumppanuussopimus rautatiealan koulutuksen kehittämiseksi

KSAO ja RHK solmivat maaliskuussa 2009 kumppanuussopimuksen rautatiealan koulutuksen ja ainutlaatuisen oppimisympäristön kehittämiseksi Kouvolaan. KSAO:ssa on jo aloitettu ainoana ammattiopistona Suomessa ratatekniikkaan suuntautuva opetus rakennusalan perustutkinnon puitteissa. Toissa syksynä käynnistynyt radan rakentamiseen ja kunnossapitoon suuntautuva maarakentajan koulutus aloitettiin seudullisen työvoimatarpeen perusteella.

Ratahallintokeskukselle on tärkeää, että radanpidossa on jatkossakin riittävästi päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Rautatieliikenteen merkitys on kasvamassa entisestään mm. ilmastonmuutoksen takia. RHK haluaa myös varmistaa, että liikennetehtäviin saadaan riittävää ja neutraalia koulutusta.