Tulokselllisuusrahaa lähes 400 000 euroa
Julkaistu ti 15 joulu, 2009 09:35

Opetusministeriö on myöntänyt Kouvolan seudun ammattiopistolle 388 600 euron lisärahoituksen tuloksellisuuden perusteella. Myönnetty lisäraha nostaa KSAO:n valtionrahoituksen yksikköhintaa opiskelijaa kohden perusrahoitusta suuremmaksi.

Opetusministeriö mittaa tuloksellisuutta vuosittain. Mittareina ovat työllistyminen, jatko-opiskelu, keskeyttäminen, läpäisyaste, opettajien pätevyys ja henkilöstön kehittäminen. Edellisvuotta parempi tulosmittariarvo oli opettajien kelpoisuudessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä sijoittumisessa työelämään ja jatko-opintoihin eli vaikuttavuuden kannalta olennaisissa asioissa. Läpäisy- ja keskeyttämismittareissa oli pientä laskua aikaisempaan verrattuna. Tulokset perustuvat 2004-2008 tilanteeseen.

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on uudistettu entistä enemmän tuloksellisuuteen kannustavaksi. Tuloksellisuus otettiin osaksi opiskelijan yksikköhinnan määräytymisperustetta vuonna 2006. Tavoitteena on tukea koulutuksen laadun kehittämistä ja vaikuttavuuden parantamista ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Tulosmittariston avulla saadaan tietoa niin koulutuksen järjestäjien kuin opetushallinnon käyttöön.