Sertifikaatti tuo laatua ammatillisten oppilaitosten kansainvälisyyteen
KSAO yksi sertifioiduista
Julkaistu ke 28 loka, 2009 15:57
Opiskelijoita Maltan kapeilla kujilla.
Kartta on tarpeen Saksassakin.
Matkailuvirkailijaopiskelijat hotellin respassa Firenzessä.
Teneriffalaisia catering-alan opiskelijoita työssäoppimassa KSAO:n opetusravintolassa.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on sertifioinut nyt ensimmäistä kertaa ammatillisten oppilaitosten kansainvälisiä Leonardo da Vinci –ohjelman opiskelija-, harjoittelija ja asiantuntijavaihtohankkeita. Yhdeksästätoista sertifikaattihakemuksesta hyväksyttiin seitsemän, joka on Euroopan tasolla erittäin korkea luku. Kouvolan seudun ammattiopisto on yksi sertifioiduista. Sertifikaatti takaa KSAO:n Leonardo-ohjelman puitteissa suoritettavan työssäoppimisen rahoituksen vuoteen 2013.

KSAO:n kansainvälisistä asioista vastaava opetusalajohtaja Eeva Sahlman on syystä tyytyväinen: ”KSAO:ssa on osaamista ja innostusta kansainvälisyysasioihin pienenä oppilaitoksena Kaakonkulmalla ja siitä on syytä olla ylpeä. Kansainvälisyys on meille selkeä vetovoimatekijä, joka mahdollistaa nuorten eurooppalaistumisen. Toivon resurssien pysyvän vähintään samalla tasolla myös jatkossa, jotta hyvä työ voi jatkua. Kotikansainvälistyminen tulee tällä alueella yhä tärkeämmäksi, ja myös tähän tarvitaan taitoja ja uudenlaista asennoitumista”, Sahlman toteaa.

Sertifikaatin saamiseksi organisaatiolta vaaditaan monivuotista kokemusta, korkeaa laatua kansainvälisestä toiminnassa sekä riittäviä resursseja. Lisäksi organisaatiolla tulee olla vahva kansainvälisyysstrategia. Sertifikaatti mahdollistaa ammatillisen oppilaitoksen kansainvälisten vaihto-ohjelmien rahoituksen neljälle vuodelle, jonka jälkeen sertifikaatti voidaan uusia. Sertifikaatin tarkoituksena on edistää kansainvälistymisen strategista suunnittelua oppilaitoksissa ja mahdollistaa pitkäjänteinen opiskelija- ja asiantuntijavaihto-ohjelmien suunnittelu ja toteutus.

Kansainvälisyyskoordinaattori  Saija Mäkinen korostaa pitkäjänteisen työn merkitystä: ”Sertifikaatti on KSAO:lle osoitus siitä, että kansainvälisyystiimimme on tehnyt tuloksellista työtä jo pitkään, ja onnistunut kehittämään sitä. Liikkuvuus on vuosi vuodelta lisääntynyt, ja nyt sertifioidun hankkeen myötä meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan lähettää opiskelijoita suorittamaan osa työssäoppimisestaan ulkomailla”.

Kansainvälinen KSAO

Kansainvälinen toiminta Kouvolan seudun ammattiopistossa  on aktiivista. Noin 90 opiskelijaa vuodessa suuntaa kansainväliselle työssäoppimisjaksolle. Ulkomaisia opiskelijoita otetaan vastavuoroisesti runsaat 50. KSAO koordinoi myös ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkoston toimintaa. Verkoston tavoitteena on laajentaa työssäoppimismahdollisuuksia Venäjällä.

Parhaillaan käynnissä on ammattiopiston seitsemäs Leonardo da Vinci -liikkuvuushanke, jossa pyritään hyödyntämään uutta teknologiaa oppimisen tukena. Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden kieli- ja kulttuurivalmennusta, laajentaa aikaisempien hankkeiden tuotoksena syntynyttä vertaistukimenettelyä sekä uutta teknologiaa hyväksikäyttävä ohjaus ja raportointi reaaliajassa.
Vertaistuki ja opiskelijan ohjaus ulkomailla tapahtuvat reaaliaikaisesti edellisessä hankkeessa kehitetyllä blogialustalla. Eri maissa olevat opiskelijat ja heidän tutorinsa voivat osallistua keskusteluun ja antaa toisilleen vertaistukea. Opiskelijat pitävät alustalla ulkomaanjaksonsa aikana päiväkirjaa, johon he kirjaavat havaintojaan mm. maiden välisistä kulttuurieroista. Työssäoppimisen ohjaaja ohjaa myös opiskelijan ammatillista kehitystä reaaliajassa.

Lisätiedot: kansainvälisyyskoordinaattori Saija Mäkinen puh. 020 615 8856

Leonardo da Vinci -ohjelma

Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan pääasiassa kaksivuotisia projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus. Leonardo da Vinci on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa 2007-2013. Suomi on ollut mukana Leonardo da Vinci -ohjelmassa vuodesta 1995. Tällä hetkellä ammatillisista opiskelijoista noin 11 % lähtee ulkomaille vaihtoon osana opintojaan.