Biosampo-koulutuskeskus vihittiin
Julkaistu to 17 syys, 2009 15:04
Bioenergia ja muut uusiutuvat energialähteet tarjoavat varmasti tulevaisuudessa runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa paikallista energiantuotantoa ympäri Suomea. Valtion tukea tulevat saamaan erityisesti CHP-teknologiaan pohjautuvat hankkeet totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen juhlapuheessaan.
Sinivalkoisen nauhan leikkasivat vs. johtava rehtori Mika Palosara, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sekä Kouvolan elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti. Projektiassistentti Eija Laukkanen (vas.) avusti toimituksessa.
Projektivastaava Juha Solion esittely kiinnosti.
Sää suosi vihkitilaisuutta. Taustalla vastikään alueelle noussut tuulivoimala.
Juhlan tunnelmaa toi Kouvolan soittokunta johtajanaan Teuvo Haikonen.

Bioenergia-alan koulutuskeskus vihittiin 17.9. juhlavasti Anjalassa. Aurinkoinen sää suosi juhlayleisöä.Vihkitilaisuudessa puhunut elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen uskoo, että nyt vihittävä koulutuskeskus ja sen edistyksellinen energiateknologia voivat merkittävästi myötävaikuttaa näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä suomalaisilla maatiloilla.

Pekkarisen mukaan energiaan  ja erityisesti uusiutuvan energian lisäämiseen ja energiansäästöön liittyvät haasteet ovat todella mittavia. EU on asettanut jäsenmailleen oikeudellisesti sitovia velvotteita niin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kuin uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa on linjattu maatalouspohjaisen bioenergian osalta, että energiakasvien tuotantoa sekä maatalouden sivuvirtojen ja lannasta saatavan bioenergian käyttöä mm. biokaasun muodossa edistetään.

Kouvolan elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti korosti bioenergian ja sen kehittämisen olevan osa kaupungin metsä-, energia- ja ympäristöklusteria. Sen tavoitteena on metsäteollisuuden rakennemuutoksen kääntäminen voitoksi sekä Kouvolan energia- ja ympäristötehokkuuden sekä energiaomavaraisuuden kasvattaminen. Kouvolan hiilijalanjälki on suurempi kuin muualla Suomessa. Halvan öljyn ja energian aika on ohi. Paperiteollisuuden rakennemuutoksen myötä  mustalipeän käyttö energiantuotannossa on vähentynyt ja uusia energialähteitä on löydyttävä tilalle kuten tuuli- ja bioenergia, Ahti totesi puheessaan. KSAO on mukana Kouvolan kaupungin elinkeinostrategisessa työryhmässä sekä yhteistyöryhmässä suunnittelemassa uutta biokaasulaitosta. Biosampo-koulutuskeskukseen on suunnitteilla vastaava pienempi biokaasulaitos, jossa kaupungin työntekijät tullaan kouluttamaan.

KSAO:n vs. johtava rehtori Mika Palosara muistutti Biosampo-koulutuskeskuksen tarjoavan erinomaisen toimintaympäristön erilaisten bioprosessien havainnollistamiseen ja opiskeluun. -Kun laitoksen prosessit ovat pienimuotoisia verrattuna suuriin tuotantolaitoksiin, voidaan helposti tehdä kokeita, jotta poikkeustilanteet havainnollistetaan. Tällaista oppimisprosessia oikea toimintaympäristö ei salli, hän totesi.

Koulutuskeskus nousi vauhdilla

Koulutuskeskus on rakennettu osana Biosampo-projektia. Sen kerrosala on 420 m2, kokonaiskustannus 880 000 euroa ja sen rakennutti Kouvolan seudun kuntayhtymä/Kouvolan kaupunki. Keskuksessa toimii mm. monipolttotekniikkaan perustuva CHP-laitos, jonka ansiosta kaikki maatalouden sivuvirtatuotteet voidaan muuttaa energiaksi. Koulutus on suunnattu uusiutuvista energioista kiinnostuneille, lähienergiayrittäjiksi aikoville sekä maanviljelijöille. Ensimmäinen aikuiskoulutusryhmä aloitti opintonsa maaliskuussa. Koulutuskeskuksen toiminnan ja prosessilaitteiden kustannus on 1,3 milj. euroa, joka rahoitetaan EAKR:n ja lääninhallituksen hankerahoituksella sekä KSAO:n omarahoituksella.

Koulumaailman suurimpia hankkeita

Biosampo-hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun kilpailukykyä ja Kaakkois-Suomen ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistavoitteita. Koulutus lisää mm. merkittävästi bioenergian käyttöä maatiloilla ja parantaa maatilojen kannattavuutta ja energiaomavaraisuutta. Lisäksi se vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden tuontitarvetta. Hanke on koulumaailman suurimpia hankkeita ja sen kokonaiskustannusarvio on runsaat kaksi miljoonaa euroa. EU:ssa on asetettu haasteelliset tavoitteet uusiutuvan energian ja bioenergian lisäämiseksi. Biosampo-hanke vastaa bioenergian lisäystavoitteisiin koulutus- ja T&K-sektorilla.

Uusi ryhmä aloittaa syksyllä

Seuraava aikuisryhmä aloittaa opintonsa lokakuussa. Hakuaika kolutukseen päättyy 2.10. Lisätiedot ja sähköinen hakulomake. Koulutus on ilmainen hankkeen aikana. Hanketta rahoittavat EAKR sekä lääninhallitus.