KSAON toimipisteessä Utissa helikopterihuoltokurssi ilmailualan yrityksille
Julkaistu pe 10 kesä, 2016 14:51
Kouluttaja Lars-Gunnar Dahlberg

Utissa järjestettiin helikopterihuoltokurssi ilmailualan yrityksille 6.-10.5.2016

Viikon ajan on Utissa KSAOn helikopterihalleilla parveillut reilun kymmenen hengen miesjoukko MD500-tyyppikurssilla.  Kurssilla helikopterityyppiä opiskeltiin sekä teoriassa, että käytännössä. Viikon opisekelu huipentui perjantaina tyyppikokeeseen. Koesuorituksen ja riittävän kokemuksen kartuttamisen jälkeen henkilö voi anoa kansalliselta ilmailuviranomaiselta (Suomessa Trafi) lupakirjaansa merkintää, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus itsenäisesti huoltaa ja kuitata lentokelpoiseksi kyseisen tyyppisiä helikoptereita. Kouluttajana on koko viikon ajan toiminut Lars-Gunnar Dahlberg Ruotsista.

Kurssille oli selkeä tilaus ja sitä oli aloitettu virittelemään alunperin jo puolisentoista vuotta sitten silloisen koulutuspäällikkö Jussi Pakarisen toimesta. Koulutuksen järjestyminen on oiva esimerkki tiiviin ja pienen ammattiryhmän yhteistyöstä. KSAOn opettaja Jarno Koponen keräsi tietoa kentän tarpeista ja hänellä oli myös tarvittavat kontaktit koulutuksen järjestämiseen. Myös kouluttajana toimineen ruotsalaisen Lars-Gunnar Dahlbergin löytyminen oli kontaktien takana. Dahlberg on alalla varsin kokenut, sillä hänellä on takanaan jo yli 40 vuoden kokemus helikopterien huollosta ja lisäksi erittäin laajaa kokemusta kansainvälisestikin. Koulutus Utissakin tapahtui luonnolliseti englanninkielellä.

Koulutusta kaavailtaessa arvioitiin osallisujamääräksi nelisen henkilöä mutta lopullinen osallistujamäärä yhdeksän kertoi koulutuksen järjestämisen tarpeellisuudesta täällä Suomessa. Vaihtoehtoisesti osa nyt koulutuksessa olevista olisi voinut hankkia saman pätevyyden Yhdysvalloissa ja luonnollisesti kaikille se vaihtoehto ei olisi ollut realistinen jo kustannussyistäkin.

- Tämä on ainulaatuinen avaus, sillä koulutuksen järjestäminen täällä Suomessa madalsi selvästi kynnystä osallistua siihen ja KSAOssa toivotaan tietysti, että tämä ei jää lajissaan viimeiseksi, vaan poikii lisää vastaavia, toteaa KSAOn lentokonelan koulutuspäällikkö Samu Linnimaa. Olihan tämä osoitus KSAOn kyvystä ja halusta palvellla työelämää ja olla mukana auttamassa ilmailuknettää alan koulutuksissa. Juuri osallistujien edustamat yritykset tässäkin tapauksessa olivat tämän koulutuksen tilaajia. Vastaava koulutus järjestettiin vain viikkoa aikaisemmin Utin jääkärirykmentissä heidän itsensä toimesta mutta vain sotilasilmailun huoltohenkilökunnalle. KSAOssa toivotaankin, että kentällä havaitaan nyt sen tarjomat mahdollisuudet myös jatkossa. Meille koulutus toi myös tervetullutta tilojen lisäkäyttöä, sillä kesällä varsinaiset perusopetukseen osallistuvat ovat kesälomalla ja tilat ovat tällöin lähes tyhjillään, jatkaa Linnimaa.

Myös tässä nyt toteutetussa huoltokoulutuksessa yksi kurssilaisista oli KSAOsta helikopteriasentajaksi valmistunut Ville Vuorikoski, joka tätä nykyä työskentlee Joen Service Oy:ssä, jolla on toimipaikat Vesivhmaalla, Malmissa ja Joensuussa. Muutkin kurssilaiset työskentelevät eri ilmailualan yrityksissä huoltotehtävissä.

Kurrsilaisten käytössä oli koko viikon Suomen Lentoraivauksen omistama Hugnes369 MD500 tyypin kone.