Kouvolan seudun ammattiopiston luonnonvara-alan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet
Julkaistu ti 05 huhti, 2016 15:16

Kouvolan seudun ammattiopiston luonnonvara-alan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

 

Kouvolan seudun ammattiopiston luonnonvara-alan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 4.4.2016. KSAO luonnonvaran osalta kolmen määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei jatketa, yhden työnohjaajan tehtävä muutetaan työnohjaajan/tilanhoitajan tehtäväksi, kahden opetushenkilöstöön kuuluvan osalta virka-/työsuhde osa-aikaistetaan ja mahdollinen irtisanominen koskee yhteensä neljää opetushenkilöstöön kuuluvaa. Näillä toimenpiteillä saavutetaan noin 480 000 euron vuosittaiset henkilöstömenojen säästöt. Lisäksi toteutettavilla tilaratkaisuilla saavutetaan noin 550 000 euron säästöt vuokrakuluissa. Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20.4.2016.

Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta päätti Kouvolan seudun ammattiopiston henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta 20.1.2016. Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaisesti ensimmäisessä vaiheessa on tarkasteltu luonnonvara kytkeytyen Biosampoon.

KSAO luonnonvara-alan toimipisteen toiminta on ollut alijäämäistä vuosien 2009–2015 aikana. Toimipisteen alijäämäiseen tulokseen on vaikuttanut vähentynyt opiskelijamäärä. Henkilöstörakennetta ja tilojen käyttöä ei ole sopeutettu muuttuneeseen opiskelijamäärään. Tavoitteena on saada koulutus taloudellisesti kannattavaksi.

KSAO luonnonvaraa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on ollut saavuttaa noin 1 milj. euron säästöt KSAO luonnonvara-alan toimipisteen toiminnassa. Säästöjä haetaan pääsääntöisesti vähentämällä opetuksen käytössä olevia tiloja, vähentämällä henkilöstöä ja muilla mahdollisilla toiminnan tehostamiseen liittyvillä toimenpiteillä. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 24.2.2016.

Asiasta tiedotetaan lisää lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen jälkeen.

Lisätietoja: 2. asteen koulutuksen palvelupäällikkö Timo Tiainen, puh. 02061 58330, timo.tiainen(a)kouvola.fi, Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli, puh. 02061 58130, timo.olli(a)ksao.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 02061 54001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.