Aktiiviset nuoret haetaan koulusta töihin alasta riippumatta
Julkaistu pe 12 helmi, 2016 12:41

Aktiiviset nuoret haetaan koulusta töihin alasta riippumatta

Tekstit ja kuvat: Miia Ojalainen

SOSMETin järjestämä MINÄ olen tähti- seminaari veti KSAOn kulttuurin ja tekniikan auditorion täyteen nuoria tiistaina 9.2.2016. Aiheena oli jatko-opinnot ja erilaiset nuorten opinto-ja työllistymispolut.

Kyamkin opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen kertoi ammattikorkeakouluopiskelun vaatimuksista. Opiskelu on itsenäistä ja vaatii itseohjautuvuutta. Hän kannusti opiskelemaan kieliä, hyödyntämään kansainvälisiä vaihtojaksoja sekä etsimään vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia. Opiskelijalla on vastuu omien opeintojen etenemisestä, mutta ammattikorkeakoulu tarjoaa erilaisia räätälöityjä vaihtoehtoja opintojen suorittamiseksi.

Kinnosta Taru Rantanen esitteli Duunista toimeen -palvelua sekä kertoi oman polveilevan tarinansa hankevastaavaksi. Aina työuralle pääseminen ei kulje valtion tiukkojen ja nopeiden siirtymien kautta. Tarun valinnat eivät aina osuneet kohdalleen, kun nuoren mieli muuttui moneen kertaa matkan varrella, mutta kehittyminen ja opiskelu jatkuvat edelleen.

KSAON rakennuspuolesta valmistunut Matias Rikkonen kertoi rakennusinsinööriopinnoista Kyamkissa. Hän korosti, että koulusta saa monipuolisen ja laaja-alaiset tiedot alasta, mutta työn kautta oppii todellisuuden.

KSAOn terveydenhoitaja Ninni Pekkalin kertoi oman työhistorian sairaanhoitajana sekä terveydenhoitaja.  Hauskoja kokemuksia löytyi niin paljon, että hänen iloisesta tarinasta ei ollut tulla loppua.

Kouvolan nuorisopalvelujen etsivä Joonas Rönkkönen kertoi yhteisöpedagogin koulutuksesta. Hän kannusti ottamaan kaikki hyöty irti koulusta, erityisesti kansainvälisyyden vaihto-ohjelmista. Hän kertoi, että hänellä on ollut yli kymmenen työpaikkaa ja jokaisesta on ollut hyötyä myöhemmin. Hyvät tyypit vedetään töihin jo kouluaikana, mutta koulu kannattaa pitää ykköstavoitteena.Valmistuminen hidastuttaa varsinaista työuraa.

Sosionomi Roope Mikkola kouluttautui ensin rakennusalan ammattilaiseksi, mutta sattuma ohjasi hänet nuorten pariin, josta tulikin hänen kutsumuksensa. Hän neuvoi nuoria, että armeija kannattaa käydä hyvin, mielellään vuoden verran. Siitä on hyötyä myöhemminkin. Opinnot kanttaa suorittaa kerralla ja vauhdilla pois, ettei valmistuminen lykkäydy liian pitkälle. Tarvittaessa opinnot voi suorittaa loppuun aikuispuolella monimuoto-opintoina.

Muotoilija Janika Ripatti kertoi mielenkiintoisen työ- ja kouluhistorian. Hän kuvasi, ettei työ tai opinnot ole olleet turhia, vaan kaikkea pystyy hyödyntämään myöhemmin. Hän aloitti lähihoitajana, teki työtä parikymmentä vuotta, kunnes päätti toteuttaa nuoruuden haaveen tuote- ja palvelumuotoilijana. Vauhtia urallensa hän oli käynyt hakemassa tuotekehitysinsinööriopinnoista. Nuoria hän kehotti: ”Ottakaa käyttöön omat lahjat ja kyseenalaistakaa asioita!

Kulttuurituottaja Ilona Kivelä kertoi oman alansa erilaisista työmahdollisuuksista. Hänen työnsä Voimateatterissa vaatii isojen kokonaisuuksien hallintaa, omaa aktiivisuutta sekä projektiosaamista.

KSAOn kokkipuolelta valmistunut Tiia Patjas hakeutui opintojen jälkeen Kyamkiin opiskelemaan tradenomiksi. Hän kannusti opiskelijoita lähtemään rohkeasti ammattikorkeakouluopintoihin. Matematiikkaa ja kieliin ammattikorkeakoulu tarjosi valmentavia opintoja, jotka kävivät vapaasti valittaviin. Myös aikaisemmasta työkokemusta pystyttiin hyödyntämään opinnoissa. Myös hänelle tarjottiin vakituinen työ, mutta hän päätti panostaa kouluun ja tehdä töitä vain koulun sallimissa rajoissa. Valmistuminen ensin.

Tapahtuman koordinoi KSAOn Duuniohjaaja Milla Seppälä. Häneltäkin löytyy useampi koulutus niin KSAOlta kuin muistakin organisaatioista. 

 

SOSMET – työskentelemällä tutkinto hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään, sekä parantaa elämänhallinta- ja työelämätaitoja. Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia ja toimitaan yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä KSAO:n ja OTE Nuorten työpajojen kanssa.

Hankkeessa on mahdollista suorittaa tutkinnon osia tai suorittaa jo aloitettu tai keskenjäänyt tutkinto loppuun työpajalla tai -paikalla, työvalmentajien ohjauksessa. Työpajalla työskentelevät työvalmenjat sekä duuniohjaaja voivat tarvittaessa avustaa myös YTO-aineiden suorittamisessa.

Hankkeessa autetaan myös jo valmistuneita etsimään ja löytämään itselleen työpaikka, tai autetaan mahdollisen jatkokoulutuspaikan löytämisessä.

Lisätietoja:
Hankevastaava: Miia Ojalainen p. 020 615 5918
Duuniohjaaja: Milla Seppälä p. 020 615 5152
Työvalmentaja: Leena Sarsila p. 020 615 8837

Työvalmentaja: Tomi Hellstén p. 020 615 5246

Kyamkin opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen
Taru Rantanen Kinnosta
KSAOn rakennuspuolelta valmistunut Matias Rikkonen
KSAOn terveydenhoitaja Ninni Pekkalin
Kouvolan nuorisopalvelujen etsivä Joonas Rönkkönen
Sosionomi Joonas MIkkola
Kulttuurituottaja Ilona Kivelä
KSAOn kokkipuolelta valmistunut Tiia Patjas
Muotoilija Janika Ripatti
Duuniohjaaja Milla Seppälä