Uusi lukuvuosi käynnistyy
Julkaistu ma 10 elo, 2015 12:34

Uusi lukuvuosi
Kouvolan seudun ammattiopistossa
käynnistyy monien muutosten ja hyvien eväiden saattelemana.

Kouvolan seudun ammattiopiston 15. lukuvuosi käynnistyy alkaville opiskelijoille tiistaina 11. elokuuta ja jatkavat aloittavat maanantaina 17. elokuuta.  Uusia aloittavia opiskelijoita on lukuvuoden alussa noin 650 ja jatkavia reilut 1200.

Uusia koulutuslinjoja
Uusina koulutuslinjoina Kouvolan seudun ammattiopsitossa alkaa verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja sekä matkailualan perustutkinnon, matkailupalvelujen tuottaja, jossa löytyy vielä myös vapaita paikkoja.

Uusiin tiloihin
Kouvolan seudun ammattiopiston Tekniikka ja palvelut Kuusankoski toimipistessä vietettiin kesän laussa toimipisteen virallisia viimeisiä kevätjuhlia, sillä opiskelijat aloittavat opintonsa Kulttuuri ja tekniikka toimipisteen yhteyteen Utinkatu 85:een rakennetusssa uudessa Metallihallissa.

Tosin tilajärjestelyjen vuoksi Naukiossa tulee opiskelemaan vielä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita sekä matkailu-, ravitsemis ja talousalan opiskelijoita mahdollisesti vielä vuoteen 2017 saakka ja maanrakennusalan opiskelijoita ainakin tämän lukuvuoden.

Utinkatu 44-48:n nelossiiven rakennustyöt ovat vielä kesken. Uusiin tiloihin pääsevät palaamaan parturikampaajat tulevan vuoden vaihteessa. Samassa yhteydessä alkaa laajennetuissa tiloissa myös kosmetologien sekä laboranttien koulutukset. Kosmetologikoulutus nuorille sekä aikuisille on aivan uusi koulutusavaus KSAOssa ja opiskelujen on tarkoitus alkaa uusissa tiloissa jo vuoden vaihteessa.

Uudet opetussuunnitelmat käyttöön
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistus toi uudet tutkinnon perusteet ammatillisiin perustutkintoihin 1.8.2015 alkaen.  Muutos on aiheuttaanut ammatilliseen peruskoulutukseen laajan opetussuunnitelmapäivityksen, kun koulutuksen järjestäjän hyväksymien opetussuunnitelmien taustalla olevat tutkinnon perusteet muuttuvat.

Varsinainen uusien opetussuunnitelmien (opsien) työstäminen käynnistettiin jo viime lukuvuonna. Kehittämistyö oli kaikilta osiltaan raskas ja monivaiheinen prosessi ja oli tekijöilleen suuri ponnistus. Toteutus pohjautui yhteisölliseen työstämiseen siten, että kaikki opettajat ja esimiehet eri toiminnoissa käsittelivät opetussuunnitelmaa yhdessä lukuvuoden aikana.  Yhteisöllisen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestettiin lukuvuoden aikana myös kuusi eri aiheista yhteistä OPS-pajaa, joissa toimintojen edustajat eri aloilta pääsivät tapaamaan toisten alojen toimijoita.  Vaikka lähtökohtaisesti muutosprosessi kohdistui ammatilliseen peruskoulutukseen, saimme lisäksi aikuiskoulutuksen toimijoilta mallia ja tukea henkilökohtaistamiseen.

Muutoksen yhden painopisteen – työelämälähtöisyyden lisäämisen – varmistamiseksi toteutettiin viime maaliskuussa myös työelämäfoorumi, missä työelämän edustajat saivat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa opetussuunnitelmien työstämiseen.
Ohessa linkki YLEn opetussuunnitelmamuutoksesta kirjoittamaan artikkeliin, joka mielestämme valaisee asiaa mielenkiintoisesti.
http://yle.fi/uutiset/nyt_loppui_koulun_penkin_kulutus__ammatillinen_koulutus_vaihtaa_istumisesta_osaamiseen/8205825

Opiskelijapalautteissa hyvää ja eväitä kehittämiseen
KSAOssa kerätään vuosittain opiskelijapalautetta osana laatujärjestelmää. Tulokset ovat KSAOssa jo useamman vuoden olleet melko hyvällä tasolla eikä notkahduksia ole tapahtunut.

Sekä jatkavat että valmistuneet opiskelijat antoivat tänä vuonna opiskeluilmapiiriä kuvaaville väittämälle varsin korkeat keskiarvot. Myös useissa sanallisissa vastauksissa todettiin, että parasta opiskelussa ovat olleet kaverit ja luokkahenki. Yhteishengen luomisella katsotaan olevan vaikutusta nuorten koko opiskeluaikaan ja keskeyttämäsiin.  Tämän lukuvuoden alussa siihen panostetaankin orientaatiojaksolla, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat kouluun neljä päivää aikaisemmin kuin jatkavat opiskelijat.

Valmistuneilta opiskelijoita pyydetään kyselyssä kertomaan myös jatkosuunnitelmistaan. Vastaajista     43 % ilmoitti menevänsä töihin ja omaavansa työpaikan. Armeijaan tai siviilipalvelukseen vastaajista     menee 14 %  ja 12 % haluaa jatkaa opiskelua. Töihin menevistä 75 % ilmoitti työpaikan olevan alalta,     jolta he valmistuvat.

KSAO Aikuisopiston toiminta jatkaa edelleen vahvaa kasvuaan
Myös aikuispuolella tapahtuva opiskelu aktivoituu kesän loputtua, vaikka KSAO Aikuisopiston koulutuksia on pyörinytkin myös kesällä.  Syksyn haut ovat käynnissä ja  uusina koulutusavauksina mainittakoon mm. turvallisuusalan perustutkinto, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, käsi- ja taideteollisuusalan  perustutkinto/ vaatetus, korjaus- ja hirsirakentamiseen suuntautunut  rakennusalan perustutkinto, pelialalle suuntautunut  tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto.

Orientaatiojakso yhteishengen luomiseksi
Yhteishengen luomisella katsotaan olevan vaikutusta nuorten koko opiskeluaikaan ja keskeyttämisiin.  Tämän lukuvuoden alussa Kouvolan seudun ammattiopistossa siihen panostetaankin orientaatiojaksolla, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat, joita on noin 650, tulevat kouluun tiistaina 11. elokuuta eli neljä päivää aikaisemmin kuin jatkavat opiskelijat.

Kokeilu on lajissaan ensimmäinen KSAOssa ja perustuu KSAOssa vuosittain kerättävään opiskelijapalautteiden tulokseen. Useissa sanallisissa vastauksissa palautteissa todettiin, että parasta opiskelussa ovat olleet kaverit ja luokkahenki.

Toimintapäivän aluksi kokoontuvat kaikkien toimipisteidemme aloittavat opiskelijat, heidän opettajansa sekä muu henkilökunta Utinkatu 44.48 pihalle. Odotettavissa on noin 700 opiskelijaa ja koko henkilökunta, joten haastetta riittää. Tälläinen toteutus vaatii panostusta koko henkilökunnalta.

Opettajien vetäessä omia ryhmiään muu henkilökunta toimii avustajina erilaisissa tehtävissä, kuten rasteilla. Pääovien eteen tulee Info, joka on opinto-ohjaajat (opot) ohjaavat opiskelijat, jotta jokainen varmasti löytää oman opettajansa. Pysyttelemme koulun pihamaalla ja vain ruokailu tapahtuu sisätiloissa.

Luokat kulkevat opettajansa kanssa rastien kautta Tykkimäelle saakka ja tekevät yhdessä annetut tehtävät. Näin opettajat tutustuu opiskelijoihinsa ja opiskelijat opettajiinsa.

Rasteista kaksi ensimmäistä, liikunta- ja toimintarastit, ovat Utinkatu 44-48:n pihalla. Ruokailujen jälkeen ryhmät siirtyvät opettajan johdolla Utinkatu 85 parkkipaikan eli Kulttuurirastin kautta kävellenTykkimäelle, jossa on viimeinen rasti.

Tykkimäki on avoinna yksityistilaisuutena ja sen laitteet käytössämme.  Alueella on myös oheisohjelmaa., kuten järjestöjen esittelyä, KSAOn nuorten esittämää musiikkia yms.  Oppilaille on jaossa makkaraa ja mehua ruokailupisteissä.  Tapahtuman päätteeksi klo 14 opettaja kokoaa luokkansa ja sopii paluusta Utinkadulle. Koulupäivä päättyy tällöin Tykkimäkeen klo 14.


Lisätiedot:
Rehtori Timo Olli, Kouvolan seudun ammattiopisto, puh. 020 615 8130