Tutkinnonuudistus koskee uusia ja jatkavia opiskelijoitamme
Julkaistu to 12 helmi, 2015 15:20

Tutkinnonuudistus koskee
syksyn 2015 uusia opiskelijoita ja
myös jatkavia opiskelijoita

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistunet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös ennen lain voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneet opiskelijat jatkavat opintojaan uusien säädösten ja perusteiden mukaan.


Opintoviikoista osaamispisteisiin
Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan osaamista ja työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Tutkinnon laajuus määritellään osaamispisteinä. Ajan mittaamisen sijasta mitataan osaamista.

Koko ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp.), ennen 120 opintoviikkoa.
 Perustutkinnon osat ovat:
- ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
          - pakolliset tutkinnon osat
          - valinnaiset tutkinnon osat
- yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa, laaja-alaista ja merkittävää osaamista siinä hankitaan, kun se suhteutetaan koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.
 

Mitä jatkavan opiskelijan tulee tehdä?
Ne opinnot, jotka opiskelija on suorittanut opintoviikkoina, tunnustetaan ja tunnistetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

On erittäin tärkeää, että jokainen päätösvaiheessa oleva opiskelija suorittaa kaikki opintonsa täysimääräisesti loppuun 31.5.2015 mennessä. Jatkavien opiskelijoiden tulee tehdä keskeneräiset tutkinnon osat valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Näin tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä mahdollisimman sujuvasti siirryttäessä uusiin tutkinnon perusteisiin.


Lisätietoja antavat ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat.