Gamedu-seminaarissa ideoitiin pelialan tulevaisuuden koulutusta
Julkaistu ti 09 joulu, 2014 15:36

Gamedu-seminaarissa ideoitiin pelialan tulevaisuuden koulutusta

Valtakunnallinen pelialan Gamedu-seminaari järjestettiin 20.11. - 21.11.2014 Kyamkin Medusa-studiolla Kasarminmäellä. Ensimmäisen päivän aikana niputettiin päätösseminaarin muodossa myös GAMEDU ESR/EAKR -hanke, joka päättyy vuoden lopulla.

Seminaari järjestettiin yhteistössä Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Kinnon kanssa. GAMEDU ESR/EAKR -hankkeiden päätösseminaarissa piti keynote -puheen kasvatustieteen tohtori, pelialan yrittäjä Johanna Bluemink. Sitä ennen KSAO:n kehittämispäällikkö Asko Jaakkola esitteli hankekokonaisuuden aikaansaannokset. Gamedu-seminaari järjestettiin tänä vuonna toista kertaa ja perinne jatkunee vuonna 2015 KSAO:n Gamedu-brändin merkeissä.

GAMEDU – Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen osittain rahoittama hanke, jossa kehitettiin paikallista ja valtakunnallista pelialan huippuosaamista koulutuksen ja  osaajien verkottumisen kautta.  Se oli tarkoitettu kouluttajille, yrityksille ja peliosaajille tai sellaisiksi aikoville.

Hankkeen  varsinaisia kohderyhmiä olivat Kouvolan seudun ammattiopiston opettajat ja työelämän työpaikkaohjaajat ja työnantajat. Varsinaisen kohderyhmän lisäksi hankkeen toiminta kohdistui myös välillisiin kohderyhmiin, joita olivat toisen asteen koulutusta aloittavat nuoret sekä aikuisopiskelijat, työssäoppimispaikat, alan oppilaitokset Suomessa ja ulkomailla, verkostokumppanit Suomessa ja ulkomailla sekä Kouvolan kaupunki.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että GAMEDU – Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa -hanke onnistui ehkä jopa paremmin mitä osattiin odottaa. KSAO kehitti toisen asteen pelikoulutusta kahdella rintamalla, nuoriso- ja aikuispuolella. Nuorisokoulutuksena kehitettiin tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehtoon sovellettuna kolmivuotinen pelidatanomikoulutus. Aikuispuolella puolestaan toteutettiin kahdeksan kuukauden mittainen omaehtoinen lisäkoulutus, jossa pääsyvaatimuksena oli jonkin verran alan kokemusta. Opetuskonseptin suunnitteluun saatiin Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus ja sen lisäksi näille molemmille ryhmille saatiin suunniteltua ja investoitua oppimisympäristöt, jotka vastaavat nykyaikaisen pelistudion vaatimuksia.

Sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksista on jo tähän mennessä poikinut uutta yritystoimintaa. Odotusarvona on että kymenlaaksolainen peliosaaminen antaa lähivuosina kuulua itsestään vahvasti kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoja
Gamedu – Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa ESR/EAKR -hankkeen projektivastaava Ari Rapo, p. 020 6156 386, ari.rapo(at)ksao.fi.

 

KSAOn kehittämispäällikkö Asko Jaakkola esitteli hankekokonaisuuden aikaansaannokset.
GAMEDU ESR/EAKR -hankkeiden päätösseminaarissa piti keynote -puheen kasvatustieteen tohtori, pelialan yrittäjä Johanna Bluemink