Intoverkko -projektilla loppuseminaari 20.11.2014
Julkaistu su 07 joulu, 2014 11:43
Projektipäällikkö Pasi Korhonen esitteli pedagogista mallia
Projektivastaava Antti Hieta kävi läpi projektin toimenpiteitä pääpiirteittäin

Intoverkko -projektilla loppuseminaari 20.11.2014

Syksyllä 2011 käynnistyneessä Intoverkko-projektissa on tehty pitkäjänteistä työtä KSAOn, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, sekä työnantajien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on ollut työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen lisääminen opiskelijoissa, sekä mm. siltaopintojen luominen kahden koulutusasteen välille.

Kehitystyön runkona ovat toimineet eri yhteistyötahojen (mm. Mustilan Arboretum ja Verlan tehdasmuseoalue) kanssa toteutetut opiskelijaprojektit. Projekteissa opiskelijat ovat mm. päässeet kehittämään osaamistaan ratkomalla todellisia työelämässä vastaan tulevia ongelmia, sekä tutustumaan eri koulutusasteen tuottamaan osaamiseen ja työskentelymenetelmiin.

Yhteistyöprojektien ohella hankkeessa on haettu tietoa ja osaamista myös ulkomaille suunnattujen benchmarking –matkojen kautta. Opiskelijoille, opettajille ja työnantajille teetettyjen kattavien kyselytutkimusten kautta on niin ikään kerätty runsaasti tietoa mm. tukemaan uudenlaisen pedagogisen mallin rakentamista. Hankkeen aikana järjestetyissä koulutustilaisuuksissa oppilaitosten henkilökuntaa on perehdytetty uudenlaisiin opetusmenetelmiin.

Intoverkon päätösseminaari pidettiin torstaina 20.11. Kyamkin Pajarakennuksella. Oppilaitosten työntekijöistä ja opiskelijoista koostunut kuulijakunta sai kuulla ja nähdä monipuolisen katsauksen projektissa tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista.

Kyamkin pedagogisen kehittämiskoordinaattorin Osku Kirin avaussanojen jälkeen KSAOn projektivastaava Antti Hieta ja Kyamkin projektipäällikkö Pasi Korhonen kävivät läpi hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja saavutetut tulokset, sekä esittelivät kahden koulutusasteen ja työelämän välille kehitetyn pedagogisen mallin. Projektin tulosten esittelyn jälkeen Kyamkin Ilkka Virolainen kertoi lyhyesti hankkeessa toteutetuista Coaching –koulutuksista, jonka jälkeen KSAOn Merja Partanen ja Kyamkin Esko Ahola esittelivät Suomistailaus –osaprojektissa saavutettuja tuloksia. Kyamkin Anne Räsänen kävi omassa puheenvuorossaan läpi Verlan osaprojektissa koostettuja restaurointisuunnitelmia. Mustilan lastenpäivätapahtuman toteutuksesta kertoivat KSAOn Jaana Parkkali ja Kyamkin Marita Kankaanranta. Intoseniorit –osaprojektista kertoivat puolestaan KSAOn Miia Ojalainen ja Kyamkin Esko Ahola. Miia Ojalainen kertoi myös tarkemmin hankkeessa tekemästään siltaopintoselvityksestä. Viimeisenä varsinaisena asiantuntijapuhujana kuultiin Kyamkin Sinikka Ruohosta, joka kävi läpi oppilaitosten pedagogisia rakenteita.

Tilaisuus oli koko hankkeelle ominaiseen tapaan tunnelmaltaan avoin ja välitön. Asiantuntijoiden esitykset herättivät runsaasti ajatuksia ja puheenvuoroja.  Tilaisuuden päätyttyä monelle paikallaolijoista jäikin tunne siitä, että projektissa aloitettu kehitystyö jatkuu edelleen, vaikka hanke itse onkin päättymässä.

Intoverkko -projektista on koostettu erillinen julkaisunsa (Into- oppimisesta), jossa sekä käydään läpi hankkeen tuloksia, että kuullaan hankkeeseen osallistuneiden opettajien ja muiden asiantuntijoiden kokemuksia ja tuntemuksia osaprojektien toteutuksesta. Julkaisu sisältää myös hankkeessa kehitetyn pedagogisen mallin, joka toimii hyvänä tiekarttana suunniteltaessa työelämälähtöisiä opiskelijaprojekteja.

Intoverkko –projekti päättyy 31.12.2014. Lisätietoja projektivastaava Antti Hiedalta, p. 020 615 6346, antti.hieta@ksao.fi

 
 
Ilkka Virolainen kertoi Coaching -koulutuksesta
Miia Ojalainen ja Esko Ahola esittelivät Intoseniorit -osaprojektia