Rautatiealan koulutusta kehitetään edelleen
Kumppanuussopimus sai jatkoa
Julkaistu to 14 elo, 2014 09:44
Kuvassa vasemmalta rautatiealan koulutuspäällikkö Kari Sopanen (KSAO), johtaja Markku Nummelin (Liikennevirasto), pääjohtaja Antti Vehviläinen (liikennevirasto) sekä rehtori Timo Olli (KSAO).

Rautatiealan koulutusta kehittämiseksi sopimus uusittiin
KUMPPANUUSSOPIMUS SAI JATKOA

Tiistaina 12.8.2014 allekirjoittivat Liikennevirasto ja Kouvolan seudun ammattiopisto kumppanuussopimuksen, jolla jatketaan vuonna 2009 perustetun kumppanuusohjausryhmän toimintaa. Edellisen sopimuksen tavoitteet on saavutettu hyvin ja nyt tarkoituksena on syventää yhteistyötä osapuolten kesken. Nyt allekirjoitettu sopimus korvaa aiemmin toukokuussa 2012 tehdyn sopimuksen ja sitä allekirjoittamassa paikalla Utissa KSAOn lentokonealan toimipisteessä olivat mm. Liikennevirastosta pääjohtaja Antti Vehviläinen ja KSAOsta rehtori Timo Olli.

Allekirjoitetun kumppanuussopimuksen tarkoituksena on varmistaa rautatiealan avainosaaminen radanpidon tehtävissä koulutusta kehittämällä ja vaikuttamalla näin mm. rautatieliikenteen turvallisuusriskien vähentämiseen. Erityisesti esiin on nostettu työpätevyyksiin liittyvät asiat ja ja oppimisympäristöt. Viime vuosina Onnettomuustutkintakeskukselta (OTKES) on tullut viestiä, että Suomessa tapahtuneissa onnettomuuksissa juuri radanpitoon liittyvä ammattitaito ei välttämättä aina ole ollut sille asetetulla tasolla.

-  Alkamassa on aivan uusi aikakausi. Tämä on samalla startti sellaiselle toiminnalle, mitä tässä maassa ei aiemmin ole ollut, kun VR:n erilaisia toimintoja tuodaan vapaan kilpailun piiriin. Ja asiahan koskee paljon muutakin kuin vain ihmisiä. Nyt pystytään aiempaaa paremmin myös hyödyntämään jo olemassa olevaa kalustoa ja tuottamaan aivan uuttakin tekniikkaa, korostaa pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Edellisen sopimuksen aikaan verrattuna olosuhteet ovat myös muuttuneet merkittävästi, koska kaikki aiemmin VR koulutuskeskuksessa annettu rautatiealan koulutus on siirtynyt Kouvolan seudun ammattiopistolle (KSAO). KSAO on viranomaisten, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikenteen turvallisuusviraston sekä Liikenneviraston hyväksymä riippumaton ja neutraali koulutuslaitos.  Myös koulutusten sisältö ja laajuus on muuttunut oleellisesti, mikä korostaa nyt tehdyn kumppanuussopimuksen arvoa entisestään.  Koulutukset tarjotaan ja toteutetaan valtakunnallisesti viranomaisten hyväksymien koulutusohjelmien pohjalta asiakkaiden tarpeet huomioiden.  

- Viranomaisyhteistyö sekä yhteistyö alan eri toimijoiden kanssa on meille KSAOssa tärkeää. Nyt allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella  varmistetaan osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus rautatietoimialan osalta pitkälle tulevaisuuteen.  Ennen kaikkea radanpidon turvallisuusnäkökulma edellä mennään, painottaa rehtori Timo Olli.

Molemmat kumppanuussopimuksen allekirjoittajat toivovat myös, että tämä yhteistyö toimisi esimerkkinä ja eräänlaisena lähtölaukauksena myös tienpidon koulutuksen kehittämiselle. Sitähän ei tällä hetkellä ole.

Lisätiedot:
Rehtori Timo Olli, Kouvolan seudun ammattiopisto, puh. 020 615 8130
Johtaja Markku Nummelin, Liikennevirasto, puh.040 548 7601

Allekirjoitustilaisuus järjestettiin KSAOn Utissa sijaitsevassa lentokonealan toimipisteessä. Uusia koulutustiloja Liikenneviraston väelle esitteli koulutuspäällikkö Jussi Pakarinen (toinen vasemmalta)