Opettajien työelämäjaksoille jatkoa
Julkaistu ma 05 touko, 2014 09:01

Opettajien työelämäjaksoja päätettiin jatkaa hyvien kokemusten kannustamana

Ekva-vakiinnuttamisfoorumissa KSAOn Pikku-Kokissa 15.4.2014 kokoontui yhteen Ekva-hankkeen työelämäjaksolla olleita opettajia, heidän jaksojensa työelämän edustajia ja oppilaitoksen johtoa.

Ekva-hankke päättyy kuluvan vuoden lopussa, mutta opettajien työelämäjaksoja on päätetty jatkaa KSAOssa omarahoitteisina. Foorumissa tarkasteltiin sitä, miten hankkeessa luotu vakiinnuttamissuunnitelma tulee toimimaan ja miten työelämäjaksot toteutetaan oppilaitoksessa ilman hankkeen koordinointia.

Opettajien työelämäjaksot käynnistyvät kehityskeskusteluissa. Alojen kehittämistarpeista käsin valitaan työelämäjaksoille lähtevät opettajaehdokkaat. Lopullisen valinnan tekee apulaisrehtori vuosittain varatun resurssin mukaisesti. Jaksot pyritään keskittämään työssäoppimisen ohjauksen yhteyteen.